Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0941374996, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
28/06/2021
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc, đ/c Trí thăm và làm việc tại Nhà thờ Bầu Sen (Thành phần tham gia khác: Đại diện lãnh đạo P.TC-HC, Website VQG)

- Đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Lạc - Lái xe

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc, các đ/c Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Thứ 3
29/06/2021
Buổi sáng

- 09h00: Đ/c Giám đốc, các đ/c Phó Giám đốc hội ý lãnh đạo BQL Vườn (Thành phần tham gia khác: Trưởng phòng TC-HC)

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc làm việc tại UBND tỉnh

- 14h00: Đ/c Vân làm việc tại Sở Du lịch (Thành phần tham gia khác: Đại diện P.KH-TC)

- Đ/c Trí, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Lạc - Lái xe

- P.KT-TC chuẩn bị tài liệu liên quan

Thứ 4
30/06/2021
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc, đ/c Khai làm việc tại cơ quan (cả ngày)

- Đ/c Vân đi kiểm tra các tuyến, điểm du lịch tại TTDL (cả ngày)

- 08h30: Đ/c Trí làm việc với Ban soạn thảo “Dự thảo Quy chế quản lý, bảo vệ Di sản thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha – Kẻ Bàng” (Thành phần tham gia khác: Trưởng ban, Phó Trưởng ban Soạn thảo, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc)

 

 

Ban soạn thảo

Buổi chiều

Đ/c Trí làm việc tại cơ quan

Thứ 5
01/07/2021
Buổi sáng

- 08h00: Đ/c Giám đốc dự Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Tỉnh ủy

- Các đ/c Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

- Đ/c Lạc - Lái xe

Buổi chiều

- 14h00:  Đ/c Giám đốc, các đ/c Phó Giám đốc tham dự cuộc họp của UBND tỉnh làm việc với các sở, ngành giải quyết một số khó khăn, vướng mắc của BQL Vườn (Thành phần tham gia khác: Đại diện lãnh đạo P.TC-HC)

- Đ/c Lạc, Vinh - Lái xe

Thứ 6
02/07/2021
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Trí dự kiến giám định động vật tại Công an huyện Bố Trạch (Thành phần tham gia khác: Tổ giúp việc, Giám định viên)

 

- Đ/c Vinh - Lái xe

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Trí dự kiến giám định động vật tại Công an huyện Bố Trạch (Thành phần tham gia khác: Tổ giúp việc, Giám định viên)

 

- Đ/c Vinh - Lái xe