Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
27/06/2022
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc, đ/c Trí, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- 08h00: Đ/c Vân dự họp thẩm định Hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xin chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh tại UBND tỉnh (Đ/c Vĩnh PHT HKL cùng dự)

 

HKL chuẩn bị nôi dung

Buổi chiều

- 16h00: Đ/c Giám đốc, đ/c Trí làm việc với Đoàn công tác của tổ chức FFI tại Phòng họp tầng 2 (Mời đại diện lãnh đạo P.KHHTQT và chuyên viên cùng dự)

- 14h00: Đ/c Vân dự buổi làm việc để xác định lại phạm vi, ranh giới phần diện tích tiếp giáp với BQL Vườn do Công ty TNHH SUNWINDS đầu tư để khai thác thử nghiệm sản phẩm du lịch “trải nghiệm thiên nhiên kết hợp lưu trú cắm trại” tại VQG (thành phần tham dự theo Giấy mời)

- Đ/c Khai làm việc tại cơ quan

P.TC-HC chuẩn bị phòng họp

 

P.KH-TC

Thứ 3
28/06/2022
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- 09h00: Đ/c Trí họp BQL Dự án hỗ trợ khẩn cấp thiệt hại do lũ lụt tại DSTNTG VQG Phong Nha-Kẻ Bàng tại Phòng họp tầng 2 (các t/v BQL DA tham dự)

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc làm việc tại UBND tỉnh

- Đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- 14h00: Đ/c Trí họp Tổ công tác xây dựng đề xuất Dự án GEF7 tại Phòng họp tầng 2 (các t/v Tổ tham dự)

Đ/c Vinh lái xe

Thứ 4
29/06/2022
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Vân đi kiểm tra các tuyến điểm du lịch trong VQG

- Đ/c Trí đi thực địa đề tài thực vật

 

 

HKL bố trí xe

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Vân đi kiểm tra các tuyến điểm du lịch trong VQG

- Đ/c Trí đi thực địa đề tài thực vật

 

 

HKL bố trí xe

Thứ 5
30/06/2022
Buổi sáng

- 08h00: Đ/c Giám đốc dự Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022 tại Tỉnh ủy

- Các đ/c Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Đ/c Vinh lái xe

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc, đ/c Trí họp trực tuyến với BCA và UNDP dự án GEF7

- Đ/c Vân họp sinh hoạt Chi bộ Văn phòng

- 14h00: Đ/c Khai dự Hội nghị báo cáo viên Đảng ủy Khối tháng 6/2022

 

 

Đ/c Vinh lái xe

Thứ 6
01/07/2022
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan (cả ngày)

- Đ/c Trí họp với các thành viên Nhóm đề tài thực vật (các t/v đề tài tham dự)

- 08h00: Đ/c Khai dự Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2022 tại BCH Quân sự huyện Bố Trạch

 

 

Đ/c Vinh lái xe

Buổi chiều

- 14h00: Đ/c Giám đốc, các đ/c Phó Giám đốc hội ý lãnh đạo BQL Vườn (Mời Trưởng các phòng tham dự)

P.KH-TC chuẩn bị nội dung