Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
04/07/2022
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc, các đ/c Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc, các đ/c Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Thứ 3
05/07/2022
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc đi công tác tại thành phố Hà Nội đến hết ngày 6/7/2022

- Các đ/c Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Buổi chiều

- 14h00: Các đ/c Phó Giám đốc tham dự Đại hội Chi hội DSVH Việt Nam VQG PN-KB lần thứ III, nhiệm kỳ 2022-2027 tại Hội trường VQG

Thứ 4
06/07/2022
Buổi sáng

- Đ/c Vân, đ/c Trí làm việc tại cơ quan

- 07h30: Đ/c Khai tham dự lớp tập huấn về công tác Bảo vệ BMNN năm 2022 tại Đảng ủy Khối (cả ngày)

Buổi chiều

- 14h00: Đ/c Vân tham dự Hội nghị lần thứ 34 tại Tỉnh ủy

- 14h30: Đ/c Trí làm việc với Đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ về tiến độ thực hiện đề tài tại Phòng họp tầng 2

Đ/c Vinh lái xe

Thứ 5
07/07/2022
Buổi sáng

- 08h30: Đ/c Giám đốc dự họp điều chỉnh mức khoán chi phí xử lý tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước theo đề nghị của các đơn vị tại Sở Tài chính (mời đại diện HKL cùng dự)

- 08h00: Đ/c Vân dự Hội nghị đánh giá tình hình KT-XH, quyết toán ngân sách tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2022 tại UBND tỉnh

- 08h00: Đ/c Trí họp tham vấn lập kế hoạch năm 2023 Hợp phần Bảo tồn ĐDSH của BQL DA VFBC tại Hội trường Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và PTSV (Mời đại diện lãnh đạo và chuyên viên P.KHHTQT, HKL, TTCHBTPTSV; đại diện lãnh đạo TTDL; cán bộ liên quan P.KH-TC dự)

- 08h00: Đ/c Trí dự khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH năm 2022 tại Hội trường VQG (Thành phần tham dự theo Giấy mời)

- Đ/c Trí tham dự họp trực tuyến với dự án NBT

HKL chuẩn bị nội dung; đ/c Vinh lái xe

  

 

Trung tâm CHBT&PTSV chuẩn bị Hội trường

Buổi chiều

- 13h30: Đ/c Giám đốc, các đ/c Phó Giám đốc họp lãnh đạo BQL Vườn về công tác cán bộ tại Phòng họp tầng 2 (Thành phần tham dự theo Giấy mời)

P.TC-HC

Thứ 6
08/07/2022
Buổi sáng

- 08h00: Đ/c Giám đốc, đ/c Trí, đ/c Khai dự Hội nghị giao ban BQL Vườn tháng 7 năm 2022 tại Phòng họp tầng 2 (Mời Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc tham dự)

- 08h00: Đ/c Vân tham dự Hội nghị lần thứ 10 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và ký cam kết thực hiện về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện BTV Đảng ủy Khối quản lý

P.TC-HC

 

Đ/c Vinh lái xe

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Trí làm việc tại cơ quan

-  14h00: Đ/c Khai dự Hội nghị BCH lần thứ 10, khóa XVIII triển khai nhiệm vụ công đoàn 6 tháng cuối năm 2022 tại LĐLĐ tỉnh

 

Đ/c Vinh lái xe