Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: 0941374996 - 0919052111 - 02323677278
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
15/01/2018
Buổi sáng

- Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Buổi chiều

- Giám đốc, đ/c Trí làm việc tại cơ quan

- Đ/c Vân, đ/c Khai Hội ý BTV Công đoàn cơ sở

Thứ 3
16/01/2018
Buổi sáng

- 08h00: Giám đốc, các Phó Giám đốc dự Hội nghị lấy phiếu đánh giá người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu.

- 10h00: Giám đốc, các Phó Giám đốc dự hội nghị cán bộ cốt cán Khối Văn phòng để lấy ý kiến và phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính đối với ông Hoàng Minh Thắng

- Phòng TC-HC

 

- Phòng TC-HC

Buổi chiều

- Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Thứ 4
17/01/2018
Buổi sáng

- 08h00: Giám đốc, các Phó Giám đốc và đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc  nghe báo cáo về Đề án cho thuê môi trường rừng trong VQG.

- Phòng KHTC, Phòng TCHC

Buổi chiều

- Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

- 16h00: Giám đốc dự Lễ khai trương Trung tâm Hành chính công tỉnh

 

- Đ/c Vinh - Lái xe

Thứ 5
18/01/2018
Buổi sáng

- 08h00: Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Khai và đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc nghe báo cáo về Đề án thành lập tổ chức cứu hộ, cứu nạn tại VQG.

- Đ/c Trí làm việc với Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững (cả ngày)

- Phòng KHTC, Phòng TCHC

 

- Đ/c Nhân - Lái xe

Buổi chiều

- Giám đốc đi kiểm tra công tác BVR ở một số khu vực trong VQG.

- Đ/c Vân, đ/c Khai họp BCH Công đoàn cơ sở

- Bộ phận PCKT Hạt KL, đ/c Vinh – Lái xe.

Thứ 6
19/01/2018
Buổi sáng

- 8h00: Giám đốc, các Phó Giám đốc và đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc nghe báo cáo về phương án điều chỉnh phân khu chức năng và vùng đệm trong VQG.

- P.KHHTQT, P.TC-HC

Buổi chiều

- Giám đốc đi cơ sở

- Đ/c Vân Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 tại TTDL Phong Nha - Kẻ Bàng

- Đ/c Trí, đ/c Khai làm việc tại cơ quan.

- Đ/c Vinh - Lái xe

Thứ 7
20/01/2018
Buổi sáng

- 07h30: Đ/c Khai dự Đại hội liên hiệp các Hội khoa học - Kỹ thuật QB lần thứ 3 (2017-2022) tại Hội trường UBND tỉnh.

- Đ/c Lạc - Lái xe

Buổi chiều

- Nghỉ