Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0941374996, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
14/01/2019
Buổi sáng

- 08h00: Giám đốc dự Hội nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng năm 2019

- Các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

- Đ/c Lạc - Lái xe

Buổi chiều

- Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Thứ 3
15/01/2019
Buổi sáng

- 08h00: Giám đốc, đ/c Trí dự Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Hạt Kiểm lâm năm 2019

 - Đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Hạt Kiểm lâm (Bộ phận HCTH), CĐBP HKL

Buổi chiều

- Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Trí làm việc tại cơ quan

- 14h30: Đ/c Khai họp BCH CĐCS chuẩn bị tổ chức Tết sum vầy 2019

Thứ 4
16/01/2019
Buổi sáng

- Giám đốc, đ/c Vân làm việc tại cơ quan

- Đ/c Trí đi kiểm tra công tác BVR (cả ngày)

- 08h00: Đ/c Khai đi kiểm tra tiến độ diệt trừ Bìm Bôi hoa vàng (Các thành viên trong Tổ quản lý, giám sát cùng tham gia)

 

- Đ/c Nhân - Lái xe

- P.KHHTQT

Buổi chiều

- Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

Thứ 5
17/01/2019
Buổi sáng

- 08h00: Giám đốc, các Phó Giám đốc dự Hội nghị công chức, viên chức, người lao động Khối Văn phòng BQL Vườn

- P.TC-HC, CĐBP VP

Buổi chiều

- Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Thứ 6
18/01/2019
Buổi sáng

- Giám đốc đi cơ sở (cả ngày)

- Đ/c Vân, đ/c Khai dự khai mạc Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng tại VQG (Thành phần tham dự theo Giấy mời)

- Đ/c Trí làm việc với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Bắc Quảng Bình

- Đ/c Vinh - Lái xe

 

 

- Đ/c Lạc - Lái xe

Buổi chiều

- Đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Trí làm việc với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình

 

- Đ/c Lạc - Lái xe