Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
01/08/2022
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc, các đ/c PGĐ làm việc tại cơ quan

Buổi chiều

- 14h00: Đ/c Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Trí họp BCH Đảng ủy VQG (Mời các đ/c BCH ĐU VQG tham dự)

- 14h00: Đ/c Khai tham dự cuộc họp tại UBND huyện Bố Trạch để thống nhất một số nội dung giải quyết dứt điểm tình trạng lấn, chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn (Đại diện lãnh đạo và bộ phận nghiệp vụ HKL cùng dự)

 

 

HKL chuẩn bị nội dung

Thứ 3
02/08/2022
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Trí đi khảo sát vùng đệm phục vụ Đề tài nghiên cứu về thực vật (cả ngày)

 

Đ/c Vinh lái xe

Buổi chiều

Đ/c Giám đốc, đ/c Vân làm việc tại cơ quan

- 14h00: Đ/c Khai họp Tổ Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là Di sản TNTG (05/7/2003-05/7/2023) tại Phòng họp tầng 2 (Mời các thành viên trong Tổ tham dự)

 

P.TC-HC

Thứ 4
03/08/2022
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc, đ/c Trí, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Vân đi công tác tại tỉnh Đắk Lắk đến hết ngày 06/8/2022

 

TTDL

Buổi chiều

- 14h30: Đ/c Giám đốc, đ/c Trí, đ/c Khai tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến và phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc BQL Vườn đối với đ/c Trương Thanh Khai (Thành phần tham dự theo Giấy mời)

P.TC-HC

Thứ 5
04/08/2022
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc đi kiểm tra công trình Đường phòng cháy, chữa cháy kết hợp tuần tra bảo vệ rừng và du lịch sinh thái từ Km3 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đến sân bay Khe Gát

- 08h00: Đ/c Khai tham dự Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm QP-AN vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung bộ tại Tỉnh ủy

- Đ/c Trí đi khảo sát vùng đệm phục vụ Đề tài nghiên cứu về thực vật (cả ngày)

P.KH-TC, đ/c Lạc lái xe

 

Đ/c Vinh lái xe

 

HKL bố trí xe

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

Thứ 6
05/08/2022
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc làm việc tại cơ quan (cả ngày)

- 08h30: Đ/c Trí làm việc với Tổ Thư ký của Ban Tham vấn BTTB để chuẩn bị cho Hội nghị của Ban Tham vấn tại Hội trường tầng 2 (Mời Tổ Thư ký BTV BTTB tham dự)

- 08h00: Đ/c Khai làm việc với Đoàn kiểm tra của Liên đoàn Lao động tỉnh tại Phòng họp tầng 2 (Mời các đ/c BTV CĐCS và kế toán CĐCS VQG tham dự) (cả ngày)

Buổi chiều

- Đ/c Trí làm việc tại cơ quan