Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
08/08/2022
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Trí làm việc tại thành phố Đồng Hới

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Trí làm việc tại thành phố Đồng Hới

Thứ 3
09/08/2022
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc đi kiểm tra, làm việc với Trung tâm Du lịch về sửa chữa cơ sở vật chất tại Trung tâm (Đại diện lãnh đạo P.TC-HC, KH-TC cùng tham dự)

- 09h00: Đ/c Vân tham dự cuộc họp để giải quyết vụ vi phạm hành chính xảy ra tại Khoảnh 1, Tiểu khu 253 trong lâm phận do HKL VQG quản lý tại khu vực Công viên Ozo xã Tân Trạch

- Đ/c Trí, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

Đ/c Lạc lái xe

 

Đ/c Vinh lái xe

Buổi chiều

- 14h00: Đ/c Giám đốc, các đ/c PGĐ họp BTV Đảng ủy VQG về công tác cán bộ tại Phòng họp tầng 2 (Mời các đ/c BTV Đảng ủy VQG tham dự)

P.TC-HC

Thứ 4
10/08/2022
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc làm việc với các nhà thầu thi công tại Phòng họp tầng 2

- Các đ/c PGĐ làm việc tại cơ quan

P.KH-TC chuẩn bị

Buổi chiều

- 13h30: Đ/c Giám đốc, các đ/c PGĐ tham dự Hội nghị giao ban BQL Vườn tháng 8 tại Phòng họp tầng 2 (Mời Thủ trưởng các phòng, đơn vị tham dự)

P.TC-HC

Thứ 5
11/08/2022
Buổi sáng

Đ/c Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Trí làm việc với Trung tâm nghiên cứu kiến thức bản địa vùng cao CIRD tại huyện Tuyên Hóa) (cả ngày)

 

Đ/c Vinh lái xe

Buổi chiều

- 14h00: Giám đốc, đ/c Vân tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Hội trường tầng 2 (Thành phần tham dự theo Thông báo)

- Đ/c Khai làm việc tại cơ quan

P.TC-HC

Thứ 6
12/08/2022
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc, đ/c Vân làm việc tại cơ quan

- Đ/c Trí đi công tác tại xã Trường Sơn huyện Quảng Ninh (Mời Tổ trưởng Tổ thư ký nhóm BTTB, đại diện lãnh đạo Trạm Kiểm lâm U Bò tham dự) (cả ngày)

- 08h00: Đ/c Khai họp Tổ Chỉ đạo xây dựng dự thảo Kế hoạch 20 năm VQG được công nhận là Di sản tại Phòng họp tầng 2 (Mời các thành viên trong Tổ Chỉ đạo tham dự)

 

HKL bố trí xe

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan; cúng Rằm tháng 7 tại các điểm trong VQG

- 20h00: Đ/c Vân tham dự Lễ khai mạc Chương trình “Qua miền Di sản năm 2022” tại Đài Phát thành - Truyền hình Quảng Bình

P.TC-HC chuẩn bị

 

Đ/c Vinh lái xe