Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
15/08/2022
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Trí làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Buổi chiều

- 14h00: Đ/c Khai tham dự các Hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ tại LĐLĐ tỉnh

Thứ 3
16/08/2022
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc chỉ đạo làm việc online tại Đồng Hới

- Đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Trí đi nghiên cứu thực địa đề tài về thực vật tại Thượng Hóa

 

 

Đ/c Vinh lái xe

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc chỉ đạo làm việc online tại Đồng Hới

- Đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Trí đi nghiên cứu thực địa đề tài về thực vật tại Thượng Hóa

 

 

Đ/c Vinh lái xe

Thứ 4
17/08/2022
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Trí đi nghiên cứu thực địa đề tài về thực vật tại Hóa Sơn

 

Đ/c Vinh lái xe

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Trí đi nghiên cứu thực địa đề tài về thực vật tại Hóa Sơn

 

Đ/c Vinh lái xe

Thứ 5
18/08/2022
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc làm việc với nhà thầu công trình Đường vào bản Rào Con, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch và Dự án Đường phòng cháy, chữa cháy kết hợp tuần tra bảo vệ rừng và du lịch sinh thái từ Km3 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đến sân bay Khe Gát tại Phòng họp tầng 2

-  Các đ/c PGĐ làm việc tại cơ quan (cả ngày)

P.KH-TC thông báo các bên liên quan tham dự, yêu cầu nhà thầu báo cáo tiến độ của công trình

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc làm việc tại cơ quan

Thứ 6
19/08/2022
Buổi sáng

- 08h30: Lãnh đạo BQL Vườn làm việc với Tổ Chỉ đạo để nghe báo cáo kết quả xây dựng dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm VQG được UNESCO công nhận là Di sản TTTG tại Phòng họp tầng 2

Tổ Chỉ đạo

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc, các đ/c PGĐ làm việc tại cơ quan