Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
25/09/2023
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc, đ/c Vân làm việc tại cơ quan (cả ngày)

- Đ/c Khai tham dự Lễ dâng hương và dự họp BCH LĐLĐ tỉnh

- Đ/c Trí làm việc với Chi bộ Trạm Kiểm lâm Thượng Trạch thuộc Đảng bộ bộ phận Hạt Kiểm lâm về việc Giám sát chuyên đề (Mời Tổ Giám sát cùng tham dự)

 

Xe cá nhân

Đ/c Vinh lái xe

Buổi chiều

- 13h30: Đ/c Trí tham dự buổi làm việc của BQL DA VFBC để triển khai hoạt động Nâng cấp trang thông tin điện tử (Website) cho VQG Phong Nha - Kẻ Bàng tại Hội trường tầng 2 VQG (Thành phần khác tham dự theo Kế hoạch)

- Đ/c Khai tham dự Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Bình lần thứ XIX tại Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh đến hết ngày 26/9/2023

 

 

 

Đ/c Vinh lái xe

Thứ 3
26/09/2023
Buổi sáng

- 07h30: Đ/c Giám đốc tham dự Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIX tại Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh

- 08h00: Đ/c Trí tham dự cuộc họp của BQL DA VFBC báo cáo kết quả điều tra ĐDSH bằng bẫy ảnh và mối đe dọa tại VQG tại Khách sạn Rex, tp Đồng Hới (Các thành phần khác tham dự theo Gấy mời)

- Đ/c Vân làm việc tại cơ quan

 

Đ/c Vinh lái xe

 

Xe cá nhân

Buổi chiều

- 14h00: Đ/c Giám đốc, đ/c Trí tham dự buổi làm việc và ký kết biên bản thỏa thuận thống nhất đề xuất bản đồ phục vụ hồ sơ Đề xuất DSTG VQG Hin Nậm Nô liên biên giới với VQG PN-KB tại Phòng họp UBND tỉnh (Thành phần khác tham dự theo kế hoạch)

- 13h30: Đ/c Vân tham dự Lễ phát hành cuốn sách Lịch sử Đảng bộ xã Hóa Sơn tập 1 giai đoạn 1930-2020 tại Nhà Văn hóa xã Hóa Sơn

- 19h00: Đ/c Giám đốc, đ/c Trí, đ/c Vân tham dự Tiệc chiêu đãi tiếp Đoàn công tác Lào tại Khách sạn Biển Vàng

Đ/c Bình lái xe

 

 

Hạt Kiểm lâm bố trí xe

Thứ 4
27/09/2023
Buổi sáng

- 09h00: Đ/c Giám đốc, các đ/c PGĐ làm việc với Đoàn công tác tỉnh Khăm Muồn nước CHDCND Lào tại Hội trường tầng 2 VQG (Mời đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị  tham dự)

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc, các đ/c PGĐ làm việc tại cơ quan

Thứ 5
28/09/2023
Buổi sáng

- 09h00: Đ/c Giám đốc tham dự Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa tại Nhà thờ Giáo xứ Bàu Sen (Mời đại diện lãnh đạo HKL, TTDL và BBT Website cùng tham dự)

- 08h00: Đ/c Vân tham dự Hội thảo khoa học “Phát triển các sản phẩm DLST tại Khu dự trữ TN Động Châu - Khe nước trong” tại Sở Du lịch

- 08h00: Đ/c Khai họp BCH CĐCS VQG (Mời các t/v BCH tham dự)

- Đ/c Trí làm việc tại cơ quan

Đ/c Bình lái xe

 

Xe cá nhân

Buổi chiều

- 14h00: Đ/c Giám đốc, các đ/c PGĐ tham dự sinh hoạt Chi bộ Văn phòng tháng 9/2023

Thứ 6
29/09/2023
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc đi kiểm tra tình hình mưa lũ tại các tuyến điểm du lịch và trạm kiểm lâm (cả ngày)

- Đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Vân làm việc với Trung tâm Du lịch để nghe HDV TTDL thuyết minh về bài giới thiệu sự kiện hy sinh của các AHLS ngày 14/11/1972 Hang Tám cô tại Phòng họp Khách sạn Heritage

- Đ/c Trí làm việc với Chi bộ Trạm Kiểm lâm Km 37 thuộc Đảng bộ bộ phận Hạt Kiểm lâm về việc Giám sát chuyên đề (Mời Tổ Giám sát cùng tham dự) (cả ngày)

Đ/c Bình lái xe

 

 

 

 

Đ/c Vinh lái xe

Buổi chiều

- Đ/c Vân làm việc tại cơ quan

- 15h00: Đ/c Khai tham dự Lễ công bố Quyết định nghỉ hưu đối với đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh

 

Xe cá nhân