Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
02/10/2023
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc, các đ/c PGĐ làm việc tại cơ quan

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc, đ/c Trí, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- 15h30: Đ/c Vân tham dự Lễ công bố thành lập Chi hội Du lịch huyện tại UBND huyện Bố Trạch

 

 

Xe cá nhân

Thứ 3
03/10/2023
Buổi sáng

- 07h30: Đ/c Giám đốc, đ/c Khai làm việc với Đoàn kiểm tra của BCH Quân sự tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023 tại Hội trường tầng 2 (Thành phần tham dự khác theo kế hoạch)

- Đ/c Vân, đ/c Trí làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

Thứ 4
04/10/2023
Buổi sáng

- 08h00: Đ/c Giám đốc tham dự Hội nghị đánh giá tình hình KT-XH, dự toán ngân sách tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2023 tại UBND tỉnh

- Đ/c Vân, đ/c Trí làm việc tại cơ quan

- Đ/c Khai họp BTV CĐCS để tổ chức giải cầu lông (Mời các đ/c trong BTV và BTC giải cầu lông tham dự)

P.KH-TC tham mưu BC số liệu và các đề xuất; đ/c Bình lái xe

Buổi chiều

- 16h00: Đ/c Giám đốc, đ/c Vân làm việc với UBKT Tỉnh ủy tại Hội trường tầng 2 (Mời đại diện bộ phận Đảng vụ và Chi bộ Văn phòng BQL Vườn tham dự)

- Đ/c Trí, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

Thứ 5
05/10/2023
Buổi sáng

- 08h00: Đ/c Giám đốc tham dự Hội thảo chuyên đề về An toàn thông tin trong Chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình tại UBND tỉnh (Mời đ/c Nguyên - P.KHHTQT cùng dự)

- Các đ/c PGĐ làm việc tại cơ quan

Đ/c Bình lái xe

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc đi công tác tại thành phố Hà Nội đến hết ngày 06/10/2023

- 14h00: Đ/c Trí, đ/c Khai tham dự buổi làm việc để lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế hoạt động của Cơ sở bảo tồn động vật hoang dã Phong Nha - Kẻ Bàng tại Phòng họp tầng 2 (Mời đại diện lãnh đạo các đơn vị, phòng: Trung tâm CHBT&PTSV, HKL, TC-HC, KH-TC, KHHTQT và chuyên viên theo dõi tham dự)

- 14h00: Đ/c Vân tham dự buổi làm việc với UBND huyện Bố Trạch liên quan đến việc thực hiện Quyết định số 3192/QĐ-KPHQ ngày 24/8/2022 của Chủ tịch UBND huyện về việc buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả vi phạm hành chính của Cty TNHH Du lịch Phong Nha Heritage

- 13h30: Đ/c Khai tham dự Lễ phát hành cuốn sách lịch sử Đảng bộ xã Hóa Sơn tập 1, giai đoạn 1930-2020 tại Nhà Văn hóa xã Hóa Sơn (Mời đại diện lãnh đạo Hạt Kiểm lâm và đại diện P.TC-HC cùng dự)

 

 

 Xe cá nhân

 

P.TC-HC chuẩn bị quà tặng, đ/c Vinh lái xe

Thứ 6
06/10/2023
Buổi sáng

- Các đ/c PGĐ làm việc tại cơ quan

Buổi chiều

- 14h00: Đ/c Vân tham dự Hội nghị giới thiệu giải pháp Chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch tỉnh Quảng Bình năm 2023 tại Khách sạn Sài Gòn - Quảng Bình (Mời đại diện lãnh đạo TTDL, đ/c Nguyên p.KHHTQT cùng dự)

- Đ/c Trí, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

 

 

 

 

 

Thứ 7
07/10/2023
Buổi sáng

- Đ/c Trí tham gia Đoàn khảo sát thực tế khu vực thực hiện Dự án phục vụ Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM tại các xã Dân Hóa, Hóa Sơn, Thượng Hóa, Trọng Hóa huyện Minh Hóa và xã Thanh Hóa huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình của Bộ Tài nguyên và Môi trường đến ngày 09/10/2023

Đ/c Vinh lái xe

Buổi chiều

Nghỉ