Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
09/10/2023
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc, các đ/c PGĐ làm việc tại cơ quan

Buổi chiều

- 14h00: Đ/c Giám đốc, các đ/c PGĐ tham dự Lễ khai mạc Giải Cầu lông tại Nhà thi đấu BQL Vườn (Thành phần khác tham dự theo Giấy mời)

Thứ 3
10/10/2023
Buổi sáng

- 08h00: Đ/c Giám đốc, đ/c Vân đi kiểm tra hệ thống điện tại Động Tiên Sơn (Mời đại diện lãnh đạo P.KH-TC cùng dự)

- Đ/c Trí đi công tác tại TP Hà Nội đến ngày 12/10/2023

- Đ/c Khai làm việc tại cơ quan

TTDL chủ trì báo cáo, đ/c Bình lái xe

Đ/c Vinh lái xe

 

Buổi chiều

- 14h00: Đ/c Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Khai tham dự Hội nghị giao ban BQL Vườn tháng 10/2023 tại Phòng họp tầng 2 (Mời Thủ trưởng các phòng, đơn vị tham dự)

Thứ 4
11/10/2023
Buổi sáng

- Đ/c Giám đốc dự kiến tham dự Hội nghị xúc tiến hỗ trợ Doanh nghiệp tại tỉnh (cả ngày)

- Các đ/c PGĐ làm việc tại cơ quan

Đ/c Bình lái xe

Buổi chiều

- 14h00: Đ/c Vân tham dự Hội nghị trực tuyến kết nối từ điểm cầu Trung ương nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác thông tin đối ngoại tại Đảng ủy Khối

- Đ/c Trí, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

Xe cá nhân

Thứ 5
12/10/2023
Buổi sáng

- 07h00: Đ/c Giám đốc tham dự Lễ động thổ xây dựng công trình Dự án cấp bách nạo vét đất cát bồi lấp trước cửa Động Phong Nha, đoạn từ Km 31 (ngã 3 sông Son) đến cửa Động Phong Nha

- Đ/c Giám đốc đi kiểm tra Công trình xây dựng Trạm KL Khe Gát, Đường PCCC và Chốt Đá Đẽo

- Đ/c Vân, đ/c Khai làm việc tại cơ quan (cả ngày)

Đ/c Bình lái xe

 

Đ/c Bình lái xe

 

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Vân làm việc tại UBKT Tỉnh ủy

 

Xe cá nhân

Thứ 6
13/10/2023
Buổi sáng

- 08h00: Đ/c Giám đốc, các đ/c PGĐ nghe Trung tâm Du lịch báo cáo nhiệm vụ Quy hoạch các điểm du lịch của TTDL tại Phòng họp tầng 2 (Mời đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn BQL Vườn tham dự)

TTDL chuẩn bị nội dung, báo cáo

Buổi chiều

- Đ/c Giám đốc, các đ/c PGĐ làm việc tại cơ quan

Chủ nhật
15/10/2023
Buổi sáng

- 08h30: Đ/c Giám đốc, các đ/c PGĐ làm việc với UBND huyện Ninh Hải - tỉnh Ninh Thuận tại Hội trường tầng 2

Đ/c Bình lái xe, xe cá nhân

Buổi chiều

Nghỉ