Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: 0941374996 - 0919052111 - 02323677278
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
05/02/2018
Buổi sáng

- Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Buổi chiều

- Giám đốc, đ/c Vân làm việc với một số sở, ngành

- Đ/c Trí, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

Thứ 3
06/02/2018
Buổi sáng

- Giám đốc, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Vân đi kiểm tra một số điểm du lịch chuẩn bị phục vụ Tết (cả ngày)

 
- Đ/c Trí đi thăm hỏi các gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán 2018

 

- Phòng KH-TC, TTDL, đ/c Lạc - Lái xe

- Đ/c Vinh - Lái xe
Buổi chiều

- Giám đốc đi kiểm tra công trình thủy điện nhỏ tại Trạm Kiểm lâm Km 37

- Đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Trí đi kiểm tra công tác QL BVR

- Phòng KH-TC

 

- Bộ phận HC-TH HKL, đ/c Vinh - Lái xe

Thứ 4
07/02/2018
Buổi sáng

- Giám đốc đi cơ sở

- Đ/c Vân đi kiểm tra một số điểm du lịch chuẩn bị phục vụ tết

 

- Đ/c Trí đi kiểm tra công tác QL BVR

- Đ/c Khai đi cơ sở

- Đ/c Lạc - Lái xe

- Phòng KH-TC, TTCH, đ/c Vinh - Lái xe

- BP PC-KT HKL, Đội KL cơ động, đ/c Nhân - Lái xe

Buổi chiều

- Giám đốc đi cơ sở

- Đ/c Vân đi kiểm tra một số điểm du lịch chuẩn bị phục vụ tết

 

- Đ/c Trí đi kiểm tra công tác QL BVR

- Đ/c Khai đi cơ sở

- Đ/c Lạc - Lái xe

- Phòng KH-TC, TTCH, đ/c Vinh - Lái xe

- BP PC-KT HKL, Đội KL cơ động, đ/c Nhân - Lái xe

Thứ 5
08/02/2018
Buổi sáng

- Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Trí làm việc tại cơ quan

- Đ/c Khai đi cơ sở (cả ngày)

 

- Đ/c Lạc - Lái xe

Buổi chiều

- Giám đốc, đ/c Vân, đ/c Trí làm việc tại cơ quan

Thứ 6
09/02/2018
Buổi sáng

- Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan

Buổi chiều

- Giám đốc, các Phó Giám đốc làm việc tại cơ quan