Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0941374996, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278
Lịch làm việc
Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Đơn vị, cá nhân tham mưu
Thứ 2
18/02/2019
Buổi sáng

- Giám đốc, đ/c Trí, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Vân nghỉ phép đến hết ngày 01/3/2019

Buổi chiều

- Giám đốc đi kiểm tra một số công trình trong VQG

- Đ/c Trí, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

Thứ 3
19/02/2019
Buổi sáng

- 08h00: Giám đốc họp Ban chỉ đạo Cổ phần hoá các đơn vị sự nghiệp công lập

 - Đ/c Trí, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Vinh - Lái xe

Buổi chiều

- Giám đốc làm việc với Sở Nội vụ về tinh giản biên chế tại VQG

- Đ/c Trí, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- Đ/c Vinh - Lái xe

Thứ 4
20/02/2019
Buổi sáng

- Giám đốc, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

- 09h00: Giám đốc dự Lễ công bố thử nghiệm tuyến du lịch đường sông

- Đ/c Trí đi kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng (cả ngày)

 

- Đ/c Vinh - Lái xe

- Đ/c Nhân - Lái xe

Buổi chiều

- Giám đốc, đ/c Khai làm việc tại cơ quan

Thứ 5
21/02/2019
Buổi sáng

- 08h00: Giám đốc họp bàn về các Đề án du lịch sinh thái tại UBND tỉnh

- Đ/c Trí làm việc tại cơ quan

- 08h00: Đ/c Khai đi kiểm tra thực địa hiện trường diệt trừ Bìm Bôi hoa vàng (cả ngày)

- Đ/c Vinh - Lái xe

 

- P.KH-HTQT; Tổ QLGS;  Đ/c  Nhân - Lái xe

Buổi chiều

- Giám đốc đi cơ sở

- Đ/c Trí làm việc tại cơ quan

- Đ/c Vinh - Lái xe

Thứ 6
22/02/2019
Buổi sáng

- Giám đốc, đ/c Trí làm việc tại cơ quan

- 08h00: Đ/c Khai làm việc với Công ty Pháp Lam và Tổ quản lý, giám sát diệt trừ Bìm Bôi hoa vàng (Phòng KH-HTQT thông báo đơn vị tư vấn)

 

- P KH-HTQT; Tổ QLGS

Buổi chiều

- Giám đốc, đ/c Trí, đ/c Khai làm việc tại cơ quan