Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417
Thứ sáu, 10/02/2017 - 08:22

Máy Bay

Chặng bay

Hãng hàng không

khai thác

Ngày bay

Giờ bay Giờ đến

Đồng Hới  ✈ Tp. Hồ Chí Minh

Vietnam Airlines

Hàng ngày

09:10 ✈ 10:40

Jetstar Pacific

Hàng ngày

19:55 ✈ 21:35

Vietjet Air

Hàng ngày

12:25 ✈ 14:00

Tp. Hồ Chí Minh ✈ Đồng Hới

Vietnam Airlines

Hàng ngày

06:50 ✈ 08:25

Jetstar Pacific

Hàng ngày

18:00 ✈ 19:35

Vietjet Air

Hàng ngày

10:50 ✈ 11:50

Hà Nội ✈ Đồng Hới

Vietnam Airlines

Hàng ngày

07:55 ✈ 09:20

Đồng Hới ✈ Hà Nội

Vietnam Airlines

Hàng ngày

11:10 ✈ 12:30

Hải Phòng ✈ Đồng Hới

BL381 (Jetstar Pacific)

Thứ ba, Năm, Bảy

16:50 ✈ 17:50

Đồng Hới ✈ Hải Phòng 

BL380 (Jetstar Pacific)

Thứ ba, Năm, Bảy

18:25 ✈ 19:20

Đồng Hới ✈ Chiang Mai

BL431 (Jetstar Pacific)

Thứ hai, Thứ sáu

14:35 ✈ 16:15, 

15:05 ✈16:45

Chiang Mai ✈ Đồng Hới BL430 (Jetstar Pacific) Thứ hai, Thứ sáu

17:25 ✈ 19:05, 

18:00 ✈19:40

- Nhấn vào đường dẫn sau để biết thêm thông tin và đặt vé của hãng máy bay Vietnam Airlines: Đặt vé trực tuyến

- Nhấn vào đường dẫn sau để biết thêm thông tin và đặt vé của hãng máy bay Jetstar Pacific: Đặt vé trực tuyến

- Nhấn vào đường dẫn sau để biết thêm thông tin và đặt vé của hãng máy bay Vietjet Air: Đặt vé trực tuyến

Mã xác nhận:
captcha
Tin cùng chuyên mục