Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Máy bay

Chặng bay

Hãng hàng không

khai thác

Ngày bay Giờ bay ✈Giờ đến
Đồng Hới  ✈ Tp. Hồ Chí Minh Vietnam Airlines Hàng ngày 09:10 ✈ 10:40
Jetstar Pacific Hàng ngày 19:55 ✈ 21:35
Vietjet Air Hàng ngày 12:25 ✈ 14:00
Tp. Hồ Chí Minh ✈ Đồng Hới Vietnam Airlines Hàng ngày 06:50 ✈ 08:25
Jetstar Pacific Hàng ngày 18:00 ✈ 19:35
Vietjet Air Hàng ngày 10:50 ✈ 11:50
Hà Nội ✈ Đồng Hới Vietnam Airlines Hàng ngày 07:55 ✈ 09:20
Đồng Hới ✈ Hà Nội Vietnam Airlines Hàng ngày 11:10 ✈ 12:30
Hải Phòng ✈ Đồng Hới BL381 (Jetstar Pacific) Thứ ba, Năm, Bảy 16:50 ✈ 17:50
Đồng Hới ✈ Hải Phòng BL380 (Jetstar Pacific) Thứ ba, Năm, Bảy 18:25 ✈ 19:20
Đồng Hới ✈ Chiang Mai BL431 (Jetstar Pacific) Thứ hai, Thứ sáu

14:35 ✈ 16:15,

15:05 ✈16:45

Chiang Mai ✈ Đồng Hới BL430 (Jetstar Pacific) Thứ hai, Thứ sáu

17:25 ✈ 19:05,

18:00 ✈19:40

– Nhấn vào đường dẫn sau để biết thêm thông tin và đặt vé của hãng máy bay Vietnam Airlines: Đặt vé trực tuyến

– Nhấn vào đường dẫn sau để biết thêm thông tin và đặt vé của hãng máy bay Jetstar Pacific: Đặt vé trực tuyến

– Nhấn vào đường dẫn sau để biết thêm thông tin và đặt vé của hãng máy bay Vietjet Air: Đặt vé trực tuyến

 

Translate by Google »