Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417
Nghiên cứu
Những giá trị địa Di sản nổi bật và ngoại hạng Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và vùng phụ cận

Những giá trị địa Di sản nổi bật và ngoại hạng Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và vùng phụ cận

05/07/2023 Nghiên cứu
Quảng Bình được thiên nhiên ban tặng một tài nguyên vô cùng quý giá là Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (VQG PNKB), khu vực này có một lịch sử phát triển địa chất phức tạp và lâu dài từ kỷ Ordovic (cách đây khoảng 460 triệu năm)...
Đoàn nghiên cứu phối hợp với VQG Phong Nha – Kẻ Bàng nghiên cứu về cổ khí hậu tại khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng

Đoàn nghiên cứu phối hợp với VQG Phong Nha – Kẻ Bàng nghiên cứu về cổ khí hậu tại khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng

16/01/2019 Nghiên cứu
Được sự cho phép của UBND tỉnh Quảng Bình, từ ngày 08 đến ngày 12/1/2019, Đoàn nghiên cứu đến từ Trường Đại học Columbia, Đại học Califonia, Đài Thiên văn địa cầu Lamont – Doherty, Viện sinh thái học miền Nam và Trung tâm nghiên...
Một số đặc điểm hang động chưa công bố tại khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng

Một số đặc điểm hang động chưa công bố tại khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng

07/08/2018 Nghiên cứu
1. Giới thiệu Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trải rộng trên diện tích 123.326 ha chủ yếu karst cổ, hình thành từ kỷ Paleozic - 450 triệu năm, rộng lớn nhất khu vực Đông Nam Châu Á. Khu vực này trải qua 05 kiến tạo của vỏ Trái đất...
Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng: Phát hiện nhiều loài mới cho khoa học

Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng: Phát hiện nhiều loài mới cho khoa học

14/12/2017 Nghiên cứu
Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng có ý nghĩa quan trọng toàn cầu về bảo tồn đa dạng sinh học bởi nơi đây chứa đựng các hệ sinh thái rừng (gần 94% diện tích VQG được bao phủ bởi rừng và 84% diện tích là rừng nguyên sinh), địa...
Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng: Ứng dụng Công nghệ trong quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường

Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng: Ứng dụng Công nghệ trong quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường

11/10/2017 Nghiên cứu
Nghiên cứu khoa học và áp dụng công nghệ có thể nói là một giải pháp quan trọng hàng đầu của mọi hoạt động trong đời sống xã hội và tiến trình phát triển. Nhận thức tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ...
Dương xỉ Polystichum quangbinhense - loài mới cho khoa học

Dương xỉ Polystichum quangbinhense - loài mới cho khoa học

16/02/2017 Nghiên cứu
Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng hợp tác với các nhà thực vật thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (VNMN) Vườn Thực vật Mítsuri, Mỹ đã tiến hành khảo sát, nghiên cứu và thu thập mẫu...
Hành động vì Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 2016

Hành động vì Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 2016

04/10/2016 Nghiên cứu
Ngày 22/5 hàng năm được Liên hợp quốc chọn là ngày Quốc tế đa dạng sinh học, với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học và phản ánh trách nhiệm của chúng ta trong việc bảo vệ di sản quý giá này cho các thế...
Nhóm nghiên cứu VQG Phong Nha – Kẻ Bàng tham dự Hội thảo khoa học toàn quốc lần thứ 2 Hệ thống bảo tàng thiên nhiên Việt Nam

Nhóm nghiên cứu VQG Phong Nha – Kẻ Bàng tham dự Hội thảo khoa học toàn quốc lần thứ 2 Hệ thống bảo tàng thiên nhiên Việt Nam

14/10/2016 Nghiên cứu
Ngày 11 tháng 3 năm 2016, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc. Tham dự Hội thảo có các nhà khoa học, nhà quản lý từ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học...
Công bố ba loài nhện mới cho khoa học phát hiện được ở Phong Nha Kẻ Bàng

Công bố ba loài nhện mới cho khoa học phát hiện được ở Phong Nha Kẻ Bàng

14/10/2016 Nghiên cứu
Các loài nhện mới này được phát hiện bởi TS. Phạm Đình Sắc thuộc Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Mô tả của ba loài được công bố trên Tạp chí Quốc tế uy tín Zootaxa, 3909(1): 82pp...
Công bố một loài thực vật mới cho khoa học tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

Công bố một loài thực vật mới cho khoa học tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

14/10/2016 Nghiên cứu
Một loài mới cho khoa học thuộc họ Thầu dầu (Euphorbiaceae) đã được hai nhà thực vật Việt Nam là Nguyễn Thị Kim Thanh và Nguyễn Nghĩa Thìn (Đại học Quốc gia Hà Nội) mô tả và công bố trên The Gardens' Bulletin Singapore (tập 66(1), trang...
12