Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Người dân tự nguyện giao nộp thú Linh trưởng nguy cấp, quý, hiếm để cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên

Ngày 04/5/2018 Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật đã tiếp nhận 01 cá thể thú Linh trưởng nguy cấp, quý, hiếm để cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 04/5/2018,  ông Cao Nhật Tâm ở thôn Thanh Bình 3, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình  đã tự nguyện giao nộp cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật  01 cá thể Cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus) để chăm sóc, cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên. Tại thời điểm tiếp nhận cá thể Cu li có trọng lượng 0,4 kg.

A person holding a cage with rodents in it

Description automatically generated

Trước đó vào ngày 02/5/2018, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật đã tiếp nhận từ Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Quảng Bình 01 cá thể Voọc Hà Tĩnh (Trachypithecus hatinhensis) để chăm sóc, cứu hộ. Tại thời điểm tiếp nhận, cá thể Voọc Ha Tĩnh có trọng lượng 0,8 kg, khoảng 1,5 tháng tuổi, có biểu hiện rối loạn tiêu hóa. Cá thể này do ông Nguyễn Văn Hiệu trú tại Thôn Xuân Hạ, Xã Văn Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình giao nộp sau khi được các cán bộ công an Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường tuyên truyền, giải thích, vận động.

Cả hai loài được tiếp nhận là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB theo quy định tại Nghị định 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ quy định về Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm đồng thời là loài nằm trong Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Theo quy định của pháp luật, những hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ loài này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hiện tại các cá thể này đang được Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật chăm sóc, theo dõi, cứu hộ để thả về môi trường tự nhiên khi đáp ứng đủ điều kiện./.

Ngọc Kiên

Translate by Google »