Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417

Thứ hai, 03/10/2016 - 17:40

Nhà hàng

MỘT SỐ NHÀ HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN PHONG NHA - KẺ BÀNG
 
1. Nhà hàng Sơn Đoòng
 
 

Địa điểm:  Nhà hàng Sơn Đoòng
Hotine: 0918841455
Website: http://phongnhatourism.com.vn/
Email: phongnhakebangdl@gmail.com
 
2. Nhà hàng Dark cave
 
 
 
Địa điểm: Dark Cave
Hotline: 0918.841.455
Websitewww.phongnhatourism.com.vn
 
3. Nhà hàng Suối nước Moọc
 
 
Địa điểm: Suối Nước Moọc 
Email: phongnhakebangdl@gmail.com
Hotline: 0918.841.455 
 
4. Nhà hàng Phong Nha Quán Cô Phượng
 
 
Địa điểm: Phong Nha Quán
Hotline: 0232 3677.056/ 0978.222.114
 
5. Nhà hàng Phương Nam
 
 
Địa điểm: Phương Nam
Điện thoại: 0232 3677 012 - 0915 519 819
Facebook: phuongnamphongnha Hotell
 
5. Nhà hàng Phong Nha Quán Hương Giang
 
 
 
 
Địa điểm: Hương Giang
Điện thoại: 0232 3677.042  – Hotline: 0915.388.232
 
6. Nhà hàng Tuấn Ngọc
 
 
 
  
Địa điểm: Tuấn Ngọc
Điện thoại: 097 301 48 07
Facebook: Tuan Ngoc Restaurant
Tripadvisor: Tuan Ngoc Restaurant
 
7. Nhà hàng Hương Hai
 
 
Địa điểm: Nhà hàng Hương Hai
Điện thoại: 0978.103178 (Gặp anh Hai) - 01667.829063
 
8. Nhà hàng Sơn Tình
 
 
Địa điểm: Nhà hàng Sơn Tình
Điện thoại: 0979.217.554 - 0948.837.217
 
9. Nhà hàng Green Land
 
 
Địa điểm: Green Land
Điện thoại: 0912.668.760
Email: kienmit_nb@yahoo.com
 
10. Nhà hàng Vững Huế
 
 
Địa điểm: Vững Huế
Điện thoại: 0942.071. 656 - 0984.119.838
Email: Vunghuerestaurant@gmail.com
 
11. Nhà hàng Thu Huế
 
 
 
Địa điểm: Thu Huế
Điện thoại: 0984.375.630 - 0945.536.797
 
12. Nhà hàng Thu Hiền
 
 
Địa điểm: Nhà hàng Thu Hiền
Điện thoai: 0986.448.167
 
13. Nhà hàng Thắng Nhung
 
 
Địa điểm: Thắng Nhung
Điện thoại: 01632.122.119
 
14. Nhà hàng Ấn Độ
 
 
Địa điểm: Omar's Namaste Indian
Điện thoại: 0126.301.3556
 
15. Tam Coc Bar - Restaurant
 
 
Địa điểm: Tam Coc
Điện thoại: 01669. 983.030
Email: Phongnharestaurant@gmail.com
 
16. Nhà hàng Nguyen Shack
 
 
Địa điểm: Nguyen Shack
Điện thoại: 0966.550.016
Booking: Nguyen Shack - Phong Nha Centrar town
Tripadvisor: Nguyen Shack - Phong Nha, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng
 
17. Nhà hàng Chiến Lài
 

 Địa điểm: Nhà hàng Chiến Lài
Điện thoại: 0989.083.776 - 0948.139.914
 
18. Nhà hàng Thu Hà
 
 
Địa điểm: Nhà hàng Thu Hà
Điện thoại: 0915 133 018
Email:  hotelthuha.com

Nhà hàng
* là thông tin bắt buộc.