Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Nhóm nghiên cứu VQG Phong Nha – Kẻ Bàng tham dự Hội thảo khoa học toàn quốc lần thứ 2 Hệ thống bảo tàng thiên nhiên Việt Nam

Ngày 11 tháng 3 năm 2016, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc. Tham dự Hội thảo có các nhà khoa học, nhà quản lý từ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Sư phạm Hà Nội, Viện Dược liệu, Đại học Kyoto, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên IBARAKI, Viện Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Đại học Florenc Italy, Đại học quốc gia Chungnam Hàn Quốc, Đại học quốc gia ChungHsing Đài Loan, Bảo tàng Thiên nhiên Duyên hải miền Trung, Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga , Viện địa chất và Khoáng sản.

Hội đồng khoa học đã chọn 85 bài báo đăng trong kỷ yếu. Trong đó, phần chung và  Bảo tàng học 19 bài , phần Sinh học 51 bài, phần Địa học 17 bài.  Tham dự hội thảo lần này Nhóm nghiên cứu thuộc  Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đóng góp 2  bài nghiên cứu, gồm: “Nghiên cứu phân bố của loài Merremia bosiana tại khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng”; và “ Tiêu chí đánh giá mức độ xâm hại của sinh vật ngoại lai tại khu vực Phong Nha Kẻ Bàng”. Hội đồng khoa học đã chọn 17 bài tiêu biểu trong số 85 bài của các nhà khoa học trong và ngoài nước trình bày tại Hội thảo.

A group of people standing in a room

Description automatically generated

Trong thời gian một ngày, Hội nghị đã nghe 17 báo cáo khoa học tiêu biểu về các lĩnh vực Bảo tàng học, Địa chất và Sinh học. Trong số báo cáo, có 7 báo cáo của các chuyên gia nước ngoài đến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ, Đài Loan Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan. Và 10  báo cáo tiêu biểu của Việt Nam đền từ Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện dược liệu, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga, Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, Bảo tàng Duyên hải miền Trung, Viện Địa chất và Khoáng sản./.

Biên tập từ nguồn:

Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam tại https://vnmn.ac.vn/vi/research.php?cat=25&id=1153

Translate by Google »