Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417

Thứ bảy, 15/10/2016 - 15:16

Tập huấn giám sát các loài chủ chốt cho cán bộ tại Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng

Từ ngày 18 đến ngày 20/11/2014, Ban điều phối Dự án tại Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tổ chức khóa tập huấn cho cán bộ Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng và cán bộ Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật về nội dung giám sát các loài chủ chốt, trong đó trọng tâm là 3 loài linh trưởng Vượn Siki (Nomascus siki), Chà vá chân nâu (Pygathryx nemaeus), Voọc Hà Tĩnh (Trachypithecus hatinhensis) và Chuột đá trường sơn (Laonastes sp).

Khóa tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về giám sát đa dạng sinh học, phục vụ thu thập thêm các tư liệu về tình trạng quần thể của các loài, đánh giá sự thay đổi về tình trạng và phân bố của chúng cũng như các mối đe dọa đến loài và sinh cảnh tại Vườn Quốc gia. Ngoài ra chương trình giám sát này giúp đánh giá xu thế biến đổi của các thành phần đa dạng sinh học và hiệu quả của các hoạt động quản lý bảo vệ được thực hiện...
 
Kết quả của giám sát là cơ sở để Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng điều chỉnh kế hoạch quản lý phù hợp với tình hình thực tế, đưa ra những giải pháp can thiệt cần thiết để bảo vệ và bảo tồn hiệu quả các giá trị đa dạng sinh học phong phú và độc đáo của Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng./.
 Lê Vinh
Mã xác nhận:
captcha