Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Tàu hỏa

TT        Số hiệu tàu      Giờ tàu đến tại ga Đồng Hới
 Chiều từ Đồng Hới đi Hà Nội
 1  SE2  17:56
 2  SE4  20:08
 3  SE6  17:14
 4  SE8  05:33
 5  TN2  14:21
 6  SE20  23:31
 7  ĐN2  16:40
 Chiều từ Đồng Hới đi Sài Gòn
 1  SE1  04:43
 2  SE3  07:37
 3  SE5  19:00
 4  SE7  15:55
 5  TN1  21:51
 6  TN3  23:31
 7  SE19  01:15
 8  HN1  06:27
Giờ tàu địa phương
 1 SE19 (Đồng Hới – Đà Nẵng) 06:36
 2 VQ1 (Đồng Hới – Quy Nhơn) 19:27
 3  VQ2 (Đồng Hới – Vinh) 11:15
 4  VĐ32 (Đồng Hới – Vinh)  07:05

Để biết  thông tin chi tiết về giờ tàu, giá vé đi và đến Đồng Hới, Quảng Bình, xin vào đường dẫn: Thông tin về tàu hỏa

Phòng vé Ga Đồng Hới

Địa chỉ: Tiểu khu 4 – Phường Nam Lý – TP Đồng Hới
Điện thoại: (0232) 3836789  Fax: (0232) 3822171

Đặt vé online tại: Vé online

 

Translate by Google »