Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Thả 133 cá thể động vật hoang dã và 38,5 kg Rắn về môi trường tự nhiên tại VQG Phong Nha – Kẻ Bàng

Nằm trong chương trình hợp tác tái thả động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm về môi trường tự nhiên VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, ngày 7/5/2022, Ban quản lý VQG Phong Nha – Kẻ Bàng phối hợp Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội tổ chức tái thả động vật rừng đã hoàn tất công tác cứu hộ, kiểm dịch tại Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội về môi trường tự nhiên VQG Phong Nha – Kẻ Bàng theo Quyết định số 653/QĐ-SNN ngày 28/4/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Hà Nội về việc tái thả động vật hoang dã sau cứu hộ về môi trường tự nhiên Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình.

A group of men looking at a cage

Description automatically generated

Các cá thả động vật hoang dã được thả về môi trường tự nhiên

Tổng số động vật hoang dã thả đợt này là 133 cá thể và 38,5 kg Rắn có tình trạng sức khỏe tốt, đủ điều kiện thả về môi trường tự nhiên gồm: Rùa sa nhân (Cuora mouhotii); Rùa bốn mắt (Sacalia quadriocellata ); Rùa hộp trán vàng miền Bắc (Cuora galbinifrons); Cu li lớn (Nycticebus bengalensis); Cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus); Chim yểng (Gracula religiosa); Vẹt ngực đỏ ( Psittacula alexandri); Vẹt má vàng (Psittacula eupatria); Cầy vòi hương (Paradoxurus hermaphroditus); Cầy vòi mốc (Paguma larvata); Dúi (Spala sicidae); Mèo rừng (Prionailurus bengalensis); Rái cá vuốt bé (Aonyx cinereus); Rắn sọc dưa (Elaphe radiata); Rắn ráo thường (Ptyas korros); Rắn hổ chúa (Ophiophagus hannah); Rắn hổ mang Trung Quốc (Naja atra); Rắn sọc khoanh (Elaphe moellendorffii); Rắn cạp nong (Bungarus fasciatus).

A group of men in a forest

Description automatically generated

Các cá thể nhanh chóng thích nghi với môi trường tự nhiên

Trong số động vật được thả đợt này có 04 loài (Dúi, Rắn sọc dưa, Rắn cạp nong và Rắn ráo thường) thuộc nhóm thông thường; 05 loài (Cu li lớn, Cu li nhỏ, Rái cá vuốt bé, Rắn hổ chúa và Rùa hộp trán vàng miền Bắc) thuộc nhóm IB; số còn lại thuộc nhóm IIB theo quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

A group of men collecting fish

Description automatically generated

Các cá thả động vật hoang dã được thả về môi trường tự nhiên

Hoạt động tái thả động vật hoang dã sau cứu hộ về môi trường tự nhiên VQG Phong Nha – Kẻ Bàng nằm trong chương trình hợp tác lâu dài về cứu hộ, bảo tồn động vật hoang dã giữa BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội và Trung Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội./.

Huyền Sương

Translate by Google »