Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417

Thứ sáu, 10/11/2023 - 20:29

Thả 19 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên

Ngày 09 tháng 11 năm 2023, Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tiến hành thả 19 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

19 cá thể được thả gồm: 06 Khỉ cọc (Macaca arctoides); 02 Khỉ đuôi lợn (Macaca leonina); 01 Rùa hộp trán vàng Miền Bắc (Cuora galbinifrons); 01 Rùa sa nhân (Cuora mouhotii); 03 Rùa Núi viền (Manouria impressa); 02 Mèo rừng (Prionailurus bengalensis); 04 Cu li nhỏ (Nycticebus pygmaeus).

Các cá thể động vật đã nhanh chóng thích nghi và hòa nhập với môi trường tự nhiên

Các cá thể động vật hoang dã trên là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB, IIB theo quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Trước đó, Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật đã tiến hành xác nhận tình trạng sức khỏe và kết luận 19 cá thể động vật hoang dã nói trên có sức khỏe bình thường, đủ thời gian cách ly kiểm dịch, đủ điều kiện thả về môi trường tự nhiên.

Ngay sau khi được thả 19 cá thể động vật đã nhanh chóng thích nghi và hòa nhập với môi trường tự nhiên./.

Huyền Sương
Mã xác nhận:
captcha