Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0941374996, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278

Thứ sáu, 13/11/2020 - 15:02

Thả 28 cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm về môi trường tự nhiên

Từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 11 năm 2020, Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tiến hành thả 28 cá thể động vật hoang dã đã hoàn tất công tác cứu hộ và kiểm dịch về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

28 cá thể được thả gồm: 01 Khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides); 07 Khỉ vàng (Macaca mulatta); 02 Cầy vòi mốc (Paguma larvata); 04 Nhím bờm (Hystrix brachyura); 04 Khỉ đuôi lợn (Macaca leonina) và 10 Cầy vòi hương (Paradoxurus hermaphroditus).

Trong số động vật hoang dã được thả về môi trường tự nhiên có 24 cá thể  thuộc 05 loài (Cầy vòi hương; Cầy vòi mốc; Khỉ vàng; Khỉ mặt đỏ; Khỉ đuôi lợn) là động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm thuộc Nhóm  IIB theo quy định tại Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp.

Ngay sau khi được thả các cá thể động vật đã nhanh chóng thích nghi và hòa nhập với môi trường tự nhiên.

Các cá thể động vật hòa nhập với môi trường tự nhiên

Được biết, từ đầu năm 2020 đến nay, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật đã thả 62 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên. Việc thả động vật sau khi hoàn tất công tác cứu hộ vào môi trường tự nhiên đã đóng góp tích cực vào nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng./.

Huyền Sương
Mã xác nhận:
captcha