Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0941374996, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278

Thứ sáu, 11/09/2020 - 15:31

Thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên

Ngày 10 tháng 09 năm 2020, Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tiến hành thả 20 cá thể động vật hoang dã đã hoàn tất công tác cứu hộ và kiểm dịch về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Cá thể Cầy vòi hương 

20 cá thể được thả gồm: 15 Cầy vòi hương (Paradoxurus hermaphroditus) và 05 Nhím đuôi ngắn (Hystrix brachyura). Các cá thể được thả nói trên nằm trong số 68 cá thể được Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội chuyển giao cho Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật .

Nhím đuôi ngắn được thả về môi trường tự nhiên

Ngay sau khi được thả các cá thể động vật đã nhanh chóng thích nghi và hòa nhập với môi trường tự nhiên./.

Huyền Sương
Mã xác nhận:
captcha