Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên

Ngày 24 tháng 5 năm 2018 Trung tâm  Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tiến hành thả 05 cá thể động vật hoang dã đã hoàn tất công tác cứu hộ và kiểm dịch về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

05 cá thể được thả gồm: 02 Cầy vòi hương (Paradoxurus hermaphroditus); 01 Khỉ cộc (Macaca arctoides), 02 Khỉ vàng (Macaca mulatta). Trong đó 01 khỉ vàng do ông Hoàng Duy Hải ở xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình tự nguyện giao nộp.

A person in a camouflaged shirt holding a monkey in a cage

Description automatically generated

Trong số động vật hoang dã được thả về môi trường tự nhiên đợt này có 01 cá thể Khỉ cộc (Macaca arctoides) và 02 Khỉ vàng (Macaca mulatta) là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB Nghị định số 32/2006/NĐ-CP.

Ngay sau khi được thả các cá thể động vật đã nhanh chóng thích nghi và hòa nhập với môi trường tự nhiên.

A monkey in a tree

Description automatically generated

Từ đầu năm 2018 đến nay, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật đã thả 39 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên , trong đó chỉ tính riêng trong tháng 05/2018 đã thả 22 cá thể. Việc thả động vật sau khi hoàn tất công tác cứu hộ vào môi trường tự nhiên đã đóng góp tích cực vào nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học của Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

Ngọc Kiên

Translate by Google »