Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0941374996, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278

Thứ tư, 18/09/2019 - 08:29

Thả động vật về môi trường tự nhiên

Ngày 13/9/2019, Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tiến hành thả 03 cá thể động vật hoang dã đã hoàn tất công tác cứu hộ và kiểm dịch về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Cá thể Trăn gấm 

Các cá thể được thả gồm: 01 Trăn gấm (Python reticulatus) và 02 Cầy vòi mốc (Paguma larvata). Trăn gấm và Cầy vòi mốc là loài động vật rừng thuộc nhóm IIB Nghị định Số: 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Cầy vòi mốc thích nghi và hòa nhập với môi trường tự nhiên

Ngay sau khi được thả các cá thể động vật đã nhanh chóng thích nghi và hòa nhập với môi trường tự nhiên.

Trước đó, ngày 3/9, Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tiến hành thả 01 cá thể Chà vá chân nâu ( Pygathrix nemaeus) về môi trường tự nhiên.

Cá thể Chà vá chân nâu do Đồn biên phòng Cà Roòng vận động ông Đinh Liễn ở Bản 61 xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình giao nộp. Sau khi tiếp nhận, Đồn biên phòng Cà Roòng đã chuyển giao cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật để chăm sóc, cứu hộ.

Chà vá chân nâu thả về môi trường tự nhiên

Chà vá chân nâu là loài động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ; thuộc nhóm IB Nghị định Số: 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp./.

 Huyền Sương
Mã xác nhận:
captcha