Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417
Thông báo chung

Phiếu bình chọn mẫu Biểu trưng (logo) tỉnh Quảng Bình
Ngày đăng: (01/12/2023)

Nhấn chuột trái vào vào đường dẫn sau để tải Phiếu bình chọn mẫu Biểu trưng (logo) tỉnh Quảng Bình

Thể lệ cuộc thi " Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2023"
Ngày đăng: (02/11/2023)

Nhấn chuột trái vào đường dẫn sau để xem chi tiết nội dung Thể lệ cuộc thi

THÔNG báo lần thứ hai Về việc tìm người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp của tang vật vi phạm hành chính
Ngày đăng: (25/10/2023)

Vào khoảng 10 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 10 năm 2023, tại khu vực thuộc khoảnh 3, Tiểu khu 288C, lâm phận VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, thuộc địa giới hành xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ rừng, Tổ tuần tra của...

Thông báo lần thứ nhất V/v tìm người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp của tang vật vi phạm hành chính
Ngày đăng: (14/10/2023)

Vào khoảng 10 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 10 năm 2023, tại khu vực thuộc khoảnh 3, Tiểu khu 288C, lâm phận VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, thuộc địa giới hành xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ rừng, Tổ tuần tra của...

Thông báo lần thứ hai Về việc tìm người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp của tang vật vi phạm hành chính
Ngày đăng: (25/08/2023)

Vào khoảng 15 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 8 năm 2023, tại khu vực có tọa độ (0532096; 1943192), đường Tỉnh 562 (đường 20) đi qua lâm phận VQG Phong Nha - Kẻ Bàng (khoảnh 10, tiểu khu 615A), thuộc địa giới hành chính thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, thực hiện...

Thông báo lần thứ nhất v/v tìm người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp của tang vật vi phạm hành chính
Ngày đăng: (16/08/2023)

Vào khoảng 15 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 8 năm 2023, tại khu vực có tọa độ (0532096; 1943192), đường Tỉnh 562 (đường 20) đi qua lâm phận VQG Phong Nha - Kẻ Bàng (khoảnh 10, tiểu khu 615A), thuộc địa giới hành chính thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, thực hiện...

Thông báo lần 2 Về việc tìm người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp của tang vật vi phạm hành chính
Ngày đăng: (21/12/2022)

Vào khoảng 12 giờ 30 phút, ngày 22/11/2022, tại khu vực đường tỉnh 562 (đường 20) đoạn đi qua barie Trạm Kiểm lâm Số 6, thuộc lâm phận VQG Phong Nha - Kẻ Bàng nằm trên địa giới hành chính thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, trong lúc làm nhiệm vụ kiểm tra,...

Thông báo lần 1 về việc tìm người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp của tang vật vi phạm hành chính
Ngày đăng: (07/12/2022)

Vào khoảng 12 giờ 30 phút, ngày 22/11/2022, tại khu vực đường tỉnh 562 (đường 20) đoạn đi qua barie Trạm Kiểm lâm Số 6, thuộc lâm phận VQG Phong Nha - Kẻ Bàng nằm trên địa giới hành chính thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, trong lúc làm nhiệm vụ kiểm tra,...

Thông báo lần 2 Về việc tìm người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp của tang vật vi phạm hành chính
Ngày đăng: (24/02/2022)

Vào hồi 13 giờ 30 phút, ngày 03 tháng 02 năm 2022, khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ rừng đến khu vực thuộc khoảnh 3, Tiểu khu 615A, lâm phận VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, Tổ tuần tra của Trạm Kiểm lâm Số 6 thuộc Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng phát hiện 01 bao lác màu...

Thông báo lần 1 về việc tìm người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp của tang vật vi phạm hành chính
Ngày đăng: (15/02/2022)

Vào hồi 13 giờ 30 phút, ngày 03 tháng 02 năm 2022, khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ rừng đến khu vực thuộc khoảnh 3, Tiểu khu 615A, lâm phận VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, Tổ tuần tra của Trạm Kiểm lâm Số 6 thuộc Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng phát hiện 01 bao lác màu...

Thông báo về việc tìm người vi phạm hành chính và chủ lâm sản
Ngày đăng: (05/01/2022)

Vào hồi 23 giờ 45 phút, ngày 27 tháng 12 năm 2021, khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ rừng đến khu vực Km 20, đường Tỉnh 562 (đường 20), nằm trên địa giới hành chính xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Tổ tuần tra của Trạm Kiểm lâm Số 6 thuộc Hạt...

Thư thăm hỏi, động viên của Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BQL VQG Phong Nha - Kẻ Bàng
Ngày đăng: (04/09/2021)

Nhấn chuột trái vào đường dẫn sau để xem chi tiết nội dung THƯ THĂM HỎI, ĐỘNG VIÊN