Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417
Thông báo chung

Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký Giám đốc BQL VQG Phong Nha - Kẻ Bàng
Ngày đăng: (10/02/2020)

- Nhấn chuột trái vào đường dẫn sau để xem nội dung: Thông báo

Thông báo tạm dừng đấu giá tài sản
Ngày đăng: (06/01/2020)

Nhấn chuột trái vào đường dẫn sau để xem chi tiết nội dung: Thông báo tạm dừng đấu giá tài sản

Công văn số: 658/VQG về một số vấn đề liên quan bán đấu giá tài sản tại BQL VQG Phong Nha - Kẻ Bàng
Ngày đăng: (26/12/2019)

- Nhấn chuột trái vào đường dẫn sau để xem chi tiết nội dung: Công văn số:658/VQG

Thông báo công khai việc đấu giá tài sản
Ngày đăng: (13/12/2019)

- Nhấn chuột trái vào đường dẫn sau để xem chi tiết nội dung: Thông báo - Nhấn chuột trái vào đường dẫn sau để xem chi tiết nội dung: Quy chế đấu giá tài sản - Nhấn chuột trái vào đường dẫn sau để xem chi tiết nội dung: Phụ lục danh mục tài sản - Nhấn chuột...

Thông báo kết quả xét chọn tổ chức đấu giá tài sản
Ngày đăng: (13/12/2019)

- Nhấn chuột trái vào đường dẫn sau để xem chi tiết nội dung: Thông báo kết quả xét chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo về việc tìm người vi phạm hành chính và chủ tang vật
Ngày đăng: (02/12/2019)

Vào hồi 18 giờ 00 phút, ngày 22/11/2019, tại khu vực Km 42+400, đường 20 nằm trên địa giới hành chính xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, Tổ công tác của Trạm Kiểm lâm Thượng Trạch thuộc Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng phát hiện 01 đối tượng đang điều khiển xe mô tô...

Thông báo về việc tìm người vi phạm hành chính và chủ tang vật
Ngày đăng: (26/11/2019)

Vào hồi 12 giờ 30 phút, ngày 18/11/2019, tại khu vực thuộc khoảnh 8, Tiểu khu 576, lâm phận VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, Tổ công tác của Trạm Kiểm lâm Thượng Hóa thuộc Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng phát hiện 01 lán trại đã cũ, không có người ở, được đóng trái phép trong...

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Ngày đăng: (25/11/2019)

Nhấn chuột vào đường dẫn sau để xem chi tiết nội dung: Thông báo

Thông báo về việc tìm người vi phạm hành chính và chủ tang vật
Ngày đăng: (14/11/2019)

Vào hồi 10 giờ 36 phút, ngày 07/11/2019, tại khu vực thuộc khoảnh 4, Tiểu khu 568, lâm phận VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, Tổ công tác của Trạm Kiểm lâm Hóa Sơn thuộc Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng phát hiện một đối tượng đi từ trong rừng ra có dấu hiệu nghi vấn. Phát hiện...

Thông báo về việc tìm chủ lâm sản
Ngày đăng: (30/10/2019)

Vào hồi 18 giờ 00 phút, ngày 22/10/2019, tại khu vực km 57, đường tỉnh 562, nằm trên địa giới hành chính xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Trạm Kiểm lâm Thượng Trạch thuộc Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Chương (sinh...

Thông báo về việc tìm người vi phạm hành chính và chủ tang vật
Ngày đăng: (22/10/2019)

Vào lúc 22 giờ 00 phút, ngày 15/10/2019, tại khu vực thuộc khoảnh 06, Tiểu khu 583, lâm phận VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, Tổ công tác của Trạm Kiểm lâm Thượng Hóa thuộc Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng phát hiện một số đối tượng khả nghi. Tổ công tác yêu cầu dừng lại để...

Thông báo về việc tìm người vi phạm hành chính và chủ tang vật
Ngày đăng: (11/10/2019)

Vào hồi 16 giờ 30 phút, ngày 04/10/2019, tại khu vực đường 20 đi qua barie Tổ chốt Km 39 nằm trên địa giới hành chính xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, Tổ công tác của Trạm Kiểm lâm Thượng Trạch thuộc Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng phát hiện 08 kg xương, da, thịt Lợn...

Thông báo về việc tìm người vi phạm hành chính và chủ tang vật
Ngày đăng: (25/09/2019)

Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 15/9/2019, tại khu vực khoảnh 07, Tiểu khu 629, lâm phận VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, Tổ công tác của Trạm Kiểm lâm Số 6 thuộc Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng phát hiện 01 lóng gỗ Bách xanh (Calocedrus macrolepis) - Nhóm IIA, dài 34 cm, đường kính 05 cm, có...

Thông báo về việc tìm người vi phạm hành chính và chủ tang vật
Ngày đăng: (27/08/2019)

Vào lúc 19 giờ 30 phút, ngày 20/08/2019, tại khu vực Km 908+500, đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua thôn Tiến Hóa, nằm trên địa giới hành chính xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, Tổ tuần tra của Tổ Kiểm lâm Cơ động số 2 thuộc Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng phát hiện 02 thanh...

Thông báo về việc tìm người vi phạm hành chính và chủ tang vật
Ngày đăng: (26/08/2019)

Vào hồi 23 giờ 30 phút, ngày 18/8/2019, tại khu vực khoảnh 03, Tiểu khu 615A, lâm phận VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, Tổ tuần tra của Trạm Kiểm lâm Số 6 thuộc Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng phát hiện 01 đối tượng mang 01 túi xách đi từ trong rừng ra. Phát hiện Tổ tuần tra, đối...

Thông báo về việc tuyển dụng Hợp đồng bảo vệ rừng năm 2019
Ngày đăng: (13/08/2019)

Nhấn chuột trái vào đường dẫn sau để xem chi tiết nội dung: Thông báo số: 77 /TB-DARĐD

Thông báo về việc tìm người vi phạm hành chính và chủ tang vật
Ngày đăng: (07/08/2019)

Vào lúc 19 giờ 20 phút, ngày 30/07/2019, tại khu vực Km 909, đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua thôn Phú Nhiêu, nằm trên địa giới hành chính xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, Tổ tuần tra của Tổ Kiểm lâm Cơ động số 2 thuộc Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng phát hiện 02 hộp gỗ...

Thông báo về việc tìm người vi phạm hành chính và chủ tang vật
Ngày đăng: (29/07/2019)

Vào hồi 08 giờ 15 phút, ngày 22/7/2019, tại khu vực Km 6+800, đường 20, Tổ công tác của Trạm Kiểm lâm Số 6 thuộc Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng phát hiện 01 cá thể Rùa sa nhân (Cuora mouhotii) còn sống, có trọng lượng 0,2 kg, được cất giấu trong 01 túi xách màu xanh ở ven...

Công văn số: 559/SNgV-VP về việc gửi Kết quả thanh tra
Ngày đăng: (27/06/2019)

- Nhấn chuột trái vào đường dẫn sau để biết nội dung chi tiết Công Văn: Công văn số: 559/SNgV-VP

Thông báo về việc tìm người vi phạm hành chính và chủ tang vật
Ngày đăng: (27/06/2019)

Vào hồi 13 giờ 15 phút, ngày 19/6/2019, tại khu vực Hung Nha, thuộc khoảnh 12, Tiểu khu 610, lâm phận VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, Tổ công tác của Trạm Kiểm lâm Trộ Mợng thuộc Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng phát hiện một 01 đối tượng đang cầm trên tay 01 bao lác màu trắng....