Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417
Thông báo công khai việc đấu giá tài sản

- Nhấn chuột trái vào đường dẫn sau để xem chi tiết nội dung: Thông báo

- Nhấn chuột trái vào đường dẫn sau để xem chi tiết nội dung: Quy chế đấu giá tài sản

- Nhấn chuột trái vào đường dẫn sau để xem chi tiết nội dung: Phụ lục danh mục tài sản

- Nhấn chuột trái vào đường dẫn sau để tải: Đơn đăng ký

- Nhấn chuột trái vào đường dẫn sau để tải: Bản cam kết về lao động

- Nhấn chuột trái vào đường dẫn sau để tải: Bản cam kết nhận chuyển nhượng vốn

- Nhấn chuột trái vào đường dẫn sau để tải: Đơn đề nghị nộp tiền đấu thầu trước thời hạn

- Nhấn chuột trái vào đường dẫn sau để tải: Giấy ủy quyền

- Nhấn chuột trái vào đường dẫn sau để xem chi tiết nội dung: Quyết định về việc sửa đổi quy chế đấu giá

Thông báo khác