Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Thông báo công khai việc đấu giá tài sản

– Nhấn chuột trái vào đường dẫn sau để xem chi tiết nội dung: Thông báo

– Nhấn chuột trái vào đường dẫn sau để xem chi tiết nội dung: Quy chế đấu giá tài sản

– Nhấn chuột trái vào đường dẫn sau để xem chi tiết nội dung: Phụ lục danh mục tài sản

– Nhấn chuột trái vào đường dẫn sau để tải: Đơn đăng ký

– Nhấn chuột trái vào đường dẫn sau để tải: Bản cam kết về lao động

– Nhấn chuột trái vào đường dẫn sau để tải: Bản cam kết nhận chuyển nhượng vốn

– Nhấn chuột trái vào đường dẫn sau để tải: Đơn đề nghị nộp tiền đấu thầu trước thời hạn

– Nhấn chuột trái vào đường dẫn sau để tải: Giấy ủy quyền

– Nhấn chuột trái vào đường dẫn sau để xem chi tiết nội dung: Quyết định về việc sửa đổi quy chế đấu giá

Translate by Google »