Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Thông báo về việc tìm chủ lâm sản

Vào hồi 18 giờ 00 phút, ngày 22/10/2019, tại khu vực km 57, đường tỉnh 562, nằm trên địa giới hành chính xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Trạm Kiểm lâm Thượng Trạch thuộc Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Chương (sinh ngày 20/02/1968, trú tại thôn Bắc Giang, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đang thực hiện hành vi vận chuyển trái pháp luật 03 cá thể động rừng Nhóm IIB đều còn sống, gồm: 02 cá thể Cầy vòi mốc (Paguma larvata) có tổng trọng lượng 08 kg và 01 cá thể Cầy Vòi hương (Paradoxurus hermaphroditus) có trọng lượng 02 kg bằng phương tiện vận chuyển là xe mô tô hiệu Wave, mang biển kiểm soát 73N9 – 5117. Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã tiến hành lập biên bản VPHC và tạm giữ toàn số bộ tang vật, phương tiện VPHC nói trên (trong đó, tang vật là các cá thể động vật rừng còn sống được chuyển giao cho Trung tâm CHBT&PT Sinh vật VQG để cứu hộ, chăm sóc kịp thời và phương tiện được tạm giữ tại Trạm Kiểm lâm Thượng Trạch).

Qua đấu tranh, khai thác, đối tượng Nguyễn Văn Chương khai nhận rằng số cá thể động vật rừng vận chuyển trái pháp luật do Nguyễn Văn Chương nhặt được trong 01 bao lác nằm bên mép đường tại Km 58, đường tỉnh 562 vào ngày 22/10/2019 nên không biết ai là chủ lâm sản của số động vật rừng nói trên.

Căn cứ các quy định tại: Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012; Nghị định 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực Lâm nghiệp, Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng thông báo rộng rãi cho toàn thể nhân dân và các tổ chức trên địa bàn được biết, ai là chủ của số lâm sản nói trên đến Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng để trình báo, nếu không có ai đến nhận, Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng sẽ tiếp tục làm thủ tục, hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

 

Translate by Google »