Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Thông báo về việc tìm người vi phạm hành chính và chủ lâm sản

Vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 4 năm 2021, khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ rừng đến khu vực thuộc khoảnh 8, Tiểu khu 291, lâm phận VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, nằm trên địa giới hành chính xã Thượng Trạch giáp với xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Tổ tuần tra của Trạm Kiểm lâm Thượng Trạch thuộc Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng phát hiện 37 tấm gỗ Bằng lăng tía – Nhóm III có tổng khối lượng 0,755 m3 được cất giấu trong bụi cây ven suối. Nhận định số gỗ nói trên không có nguồn gốc hợp pháp, Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã lập Biên bản, ra Quyết định tạm giữ để xử lý theo quy định pháp luật.

Căn cứ các quy định tại: Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp; Nghị định số 115/2013/NĐ-CP 03/10/2013 về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện VPHC bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính; Nghị định số 31/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP, Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng thông báo cho toàn thể nhân dân và các tổ chức trên địa bàn được biết, ai là người vi phạm hoặc ai là chủ của số lâm sản nói trên đến Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng để trình báo. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo cuối cùng, nếu không có ai đến nhận, Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng sẽ tiếp tục làm thủ tục, hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

 

Translate by Google »