Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417
Thông báo về việc tìm người vi phạm hành chính và chủ tang vật

Vào lúc 19 giờ 20 phút, ngày 30/07/2019, tại khu vực Km 909, đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua thôn Phú Nhiêu, nằm trên địa giới hành chính xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, Tổ tuần tra của Tổ Kiểm lâm Cơ động số 2 thuộc Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng phát hiện 02 hộp gỗ Nhóm VII, chưa xác định được chủng loại, có tổng khối lượng 0, 108 m3, gỗ được cưa bốn mặt, cắt hai đầu, được cất giấu trong bụi cây. Nhận định số lâm sản nói trên được khai thác và cất dấu trái phép, Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã lập Biên bản, ra Quyết định tạm giữ đối với toàn bộ số lâm sản nói trên.

Căn cứ các quy định tại: Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012; Nghị định 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực Lâm nghiệp, Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương cho toàn thể nhân dân và các tổ chức trên địa bàn được biết, ai là người vi phạm hoặc ai là chủ của số tang vật nói trên đến Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng để trình báo. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo (ngày 07/8/2019), nếu không có ai đến nhận, Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng sẽ tiếp tục làm thủ tục, hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Thông báo khác