Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Thông báo về việc tìm người vi phạm hành chính và chủ tang vật

Vào hồi 23 giờ 30 phút, ngày 18/8/2019, tại khu vực khoảnh 03, Tiểu khu 615A, lâm phận VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, Tổ tuần tra của Trạm Kiểm lâm Số 6 thuộc Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng phát hiện 01 đối tượng mang 01 túi xách đi từ trong rừng ra. Phát hiện Tổ tuần tra, đối tượng liền vứt lại túi xách và bỏ chạy. Tổ tuần tra tiến hành truy đuổi nhưng không bắt giữ được đối tượng. Qua kiểm tra, trong túi xách do đối tượng bỏ chạy để lại có chứa 01 cá thể Cầy Vòi mốc (Paguma larvata) còn sống, có trọng lượng 04 kg và 02 cá thể Don (Atherurus macrourus), có tổng trọng lượng 7,5 kg (trong đó, cá thể có trọng lượng 3,8 kg còn sống, sức khỏe yếu và cá thể có trọng lượng 3,7 kg đã chết). Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã lập Biên bản, ra Quyết định tạm giữ và chuyển giao số tang vật là động vật còn sống cho Trung tâm CHBT&PT Sinh vật để cứu hộ, chăm sóc kịp thời.

Căn cứ các quy định tại: Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012; Nghị định 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực Lâm nghiệp, Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng tại cho toàn thể nhân dân và các tổ chức trên địa bàn được biết, ai là người vi phạm hoặc ai là chủ của tang vật nói trên đến Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng để trình báo. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có ai đến nhận, Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng sẽ tiếp tục làm thủ tục, hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

 

Translate by Google »