Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Tiếp nhận 01 cá thể Khỉ nguy cấp, quý, hiếm để cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên

Ngày 16/8/2022, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tiếp nhận 01 cá thể Khỉ đuôi lợn (Macaca leonina) từ Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa.

Cá thể Khỉ đuôi lợn được Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa tiếp nhận từ một người dân địa phương tự nguyện giao nộp. Sau đó, Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa đã liên hệ với Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật để bàn giao cá thể Khỉ nói trên. Tại thời điểm tiếp nhận cá thể Khỉ có tổng trọng lượng 5,5 kg, bị cụt một chi trước và  suy giảm tập tính hoang dã do nuôi nhốt lâu ngày.

Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật tiếp nhận cá thể Khỉ đuôi lợn từ Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa

Khỉ đuôi lợn là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB theo quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Hiện cá thể Khỉ đuôi lợn được Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật chăm sóc, nuôi dưỡng để huấn luyện phục hồi tập tính hoang dã trước khi thả về môi trường tự nhiên./.

Huyền Sương

Translate by Google »