Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417

Thứ bảy, 09/07/2022 - 09:20

Tiếp nhận 03 cá thể Rùa quý hiếm để cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên

Ngày 08/7/2022, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp nhận 03 cá thể Rùa Núi Viền (Manouria impressa) từ Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa để chăm sóc, nuôi dưỡng trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa bàn giao 03 cá thể Rùa Núi Viền cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật 

03 cá thể Rùa Núi Viền được Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa tiếp nhận từ một người dân ở thị trấn Đồng Lê tự nguyện giao nộp. Sau đó, Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa đã liên hệ với Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật để bàn giao các cá thể Rùa nói trên. Tại thời điểm tiếp nhận 03 cá thể Rùa Núi Viền có tổng trọng lượng trên 7kg.

Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa bàn giao 03 cá thể Rùa Núi Viền cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật 

Rùa Núi Viền là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB theo quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp./.

Huyền Sương
Mã xác nhận:
captcha