Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Tiếp nhận động vật hoang dã để cứu hộ, chăm sóc và thả về môi trường tự nhiên

Ngày 23 tháng 11 năm 2020, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh tiếp nhận 03 cá thể động vật hoang dã để tiến hành chăm sóc, cứu hộ.

Các cá thể động vật hoang dã được tiếp nhận gồm: 01 Rùa sa nhân (Cuora mouhotii), 01 Rùa đất pulkin (Cyclemys pulchristriata), 01 Khỉ vàng (Macaca mulatta). Trong đó 02 cá thể Rùa do ông Trần Văn Sơn ở Thị trấn Phong Nha – huyện Bố Trạch – tỉnh Quảng Bình tự nguyện chuyển giao, 01  cá thể Khỉ vàng do Hạt Kiểm lâm Bố Trạch chuyển giao.

Cả 03 cá thể động vật hoang dã nói trên đều thuộc danh mục các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB theo quy định tại Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp./.

Hải Nguyên

Translate by Google »