Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0941374996, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278

Thứ hai, 05/04/2021 - 09:41

Tiếp nhận động vật hoang dã để cứu hộ, chăm sóc và thả về môi trường tự nhiên

Ngày 02 tháng 4 năm 2021, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế, ma túy, môi trường Thị xã Ba Đồn và Hạt Kiểm lâm thị xã Ba Đồn vận động người dân giao nộp 01 cá thể Khỉ vàng để cứu hộ.

Cá thể Khỉ vàng có trọng lượng 03 kg được ông Nguyễn Viết Văn trú Tổ dân phố Cầu, Phường Quảng Thuận, Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình nuôi, nhốt.

Được cán bộ Đội Cảnh sát kinh tế, ma túy, môi trường Thị xã Ba Đồn; Hạt Kiểm lâm thị xã Ba Đồn; Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật và cán bộ địa phương tuyên truyền, giải thích việc nuôi nhốt động vật hoang dã là trái với quy định của Pháp luật, ông Nguyễn Viết Văn đã tự nguyện bàn giao cá thể khỉ nói trên để cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên.

Tại thời điểm tiếp nhận cá thể khỉ đã bị suy giảm tập tính hoang dã do nuôi nhốt lâu ngày. Hiện tại, cá thể khỉ vàng đang được chăm sóc, cứu hộ nhằm phục hồi sức khỏe và tập tính hoang dã trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Khỉ vàng (Macaca mulatta) thuộc danh mục các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp./.

Hải Nguyên
Mã xác nhận:
captcha