Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Tiếp nhận động vật hoang dã quý hiếm để cứu hộ

Ngày 18 tháng 3 năm 2019, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật đã tiếp 01 cá thể khỉ đuôi lợn để tiến hành chăm sóc, cứu hộ.

Cá thể khỉ đuôi lợn (có tên khoa học là Macaca leonina, trọng lượng 1,5 kg) được Câu lạc bộ Cứu hộ sinh vật biển Sasa Thành phố Đà Nẵng chuyển giao cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật để cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên trước sự chứng kiến của đại diện Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng. Cá thể trên được một người nước ngoài phát hiện và giao nộp cho Câu lạc bộ Cứu hộ sinh vật biển Sasa Thành phố Đà Nẵng.

A group of men standing next to a cage

Description automatically generated

Trước đó vào ngày 14 tháng 3 năm 2019, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật đã tiếp nhận từ Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, công an Quảng Bình 03 cá thể linh trưởng để tiến hành chăm sóc, cứu hộ. Các cá thể linh trưởng được tiếp nhận thuộc 02 loài gồm 01 cá thể khỉ vàng (có tên khoa học là Macaca mulatta, có trọng lượng 2,5 kg ) và 02 cá thể khỉ đuôi lợn (có tên khoa học là Macaca leonina, trọng lượng lần lượt 03 kg và 08 kg). Các cá thể trên được Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, công an Quảng Bình vận động người dân tại huyện Lệ Thủy giao nộp.

A person in a uniform standing next to a cage with animals

Description automatically generated

Tại thời điểm tiếp nhận các cá thể động vật hoang dã nói trên đều có biểu hiện suy giảm tập tính hoang dã cần được chăm sóc, cứu hộ.

Các cá thể được tiếp nhận thuộc danh mục các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB theo quy định tại Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019  của Chính phủ quy định về Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp.

Từ đầu năm 2019 đến nay, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật đã tiếp nhận 12 cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm trong đó phần lớn là từ người dân tự nguyện giao nộp cho các cơ quan chức năng để chăm sóc cứu hộ. Điều này chứng tỏ sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, các tổ chức bảo tồn và sự phối hợp của người dân đang có chuyển biến tích cực./.

Ngọc Kiên

Translate by Google »