Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Tiếp nhận động vật hoang dã từ người dân để chăm sóc, cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên tại VQG Phong Nha – Kẻ Bàng

Ngày 10/6/2022, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc VQG Phong Nha – Kẻ Bàng phối hợp với Hạt Kiểm lâm Bố Trạch tiếp nhận 01 cá thể Rùa hộp trán vàng Miền Bắc (Cuora galbinifrons) và 01 cá thể Khỉ đuôi lợn (Macaca leonina) để tiến hành chăm sóc, cứu hộ.

A group of men standing around a cage with a monkey

Description automatically generated

Ông Dương Tùng Phương giao nộp cá thể Khỉ đuôi lợn cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật

Cá thể Khỉ đuôi lợn được ông Dương Tùng Phương trú tại Thôn Võ Thuận 2, xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình nuôi từ lúc còn nhỏ. Nhận thức việc nuôi nhốt động vật hoang dã trái pháp luật nên ông Phương đã chủ động liên hệ tới Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng và Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật để bàn giao cá thể khỉ nói trên. Tại thời điểm tiếp nhận cá thể khỉ đã suy giảm tập tính hoang dã do bị nuôi nhốt lâu ngày.

Cá thể Rùa hộp trán vàng Miền Bắc được ông Nguyễn Văn Hiệu trú tại Thôn 6, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình tự nguyện giao nộp. Ông Hiệu cho biết, vào khoảng 17h00 ngày 08/6/2022, gia đình ông phát hiện có một cá thể Rùa vào nhà nên đã bắt giữ lại. Ngay sau đó, ông đã liên hệ tới Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật để giao nộp, cứu hộ và tái thả về môi trường tự nhiên. Tại thời điểm tiếp nhận, cá thể Rùa có vết thương trên đỉnh mai.

A group of men standing together

Description automatically generated

Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật tiếp nhận cá thể Rùa hộp trán vàng Miền Bắc từ ông Nguyễn Văn Hiệu

Rùa hộp trán vàng Miền Bắc là loài thuộc nhóm IB, Khỉ đuôi lợn thuộc nhóm IIB, đều là các loài động vật nguy cấp, quý hiếm theo quy định tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ quy định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ).

Từ đầu năm 2022 đến nay, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật đã tiếp nhận 26 cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm trong đó phần lớn là từ người dân tự nguyện giao nộp cho các cơ quan chức năng để chăm sóc cứu hộ. Điều này cho thấy có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân về bảo vệ động vật hoang dã./.

Huyền Sương

Translate by Google »