Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Triển khai kế hoạch ”Hành động tăng cường công tác thực thi pháp luật bảo vệ rừng, động vật hoang dã khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng và trên địa bàn tỉnh

Sáng ngày 26-11-2013, Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (VQG PNKB) cùng Ban Quản lý Dự án khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng đã tổ chức hội nghị công bố kế hoạch hành động tăng cường công tác thực thi pháp luật bảo vệ rừng, động vật hoang dã khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng (PNKB) và trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2013 – 2015. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan.

Kế hoạch “Hành động tăng cường thực thi pháp luật bảo vệ rừng, động vật hoang dã ở Khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng và tỉnh Quảng Bình” được Ban Quản lý Dự án khu vực PNKB hợp đồng với Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã (WCS) từ tháng 2/2013 nhằm thực hiện Hợp phần tư vấn “Thực thi pháp luật bảo vệ rừng tại khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình: Tổng quan về khung pháp lý và quản lý thông tin vi phạm luật bảo vệ, phát triển rừng”. Đến tháng 4/2013, song song cùng gói tư vấn của WCS, Ban Quản lý Dự án tiếp tục hợp đồng với Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt thực hiện Hợp phần tư vấn “Khảo sát đánh giá thực trạng công tác thực thi pháp luật và xây dựng kế hoạch hành động về tăng cường thực thi pháp luật bảo vệ rừng, quản lý động vật hoang dã khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình”. Kế hoạch này là kết quả chính của gói tư vấn do Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt thực hiện dựa trên các phát hiện mới nhất về thực trạng và các kiến nghị những việc cần làm ngay để tăng cường hiệu quả công tác thực thi pháp luật bảo vệ rừng, quản lý động thực vật hoang dã tại khu vực PNKB nói riêng, tỉnh Quảng Bình nói chung. Mục tiêu của Kế hoạch nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả thực thi pháp luật tại khu vực PNKB trong đó VQG PNKB giữ vai trò trung tâm; đồng thời tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo Thực thi pháp luật do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập, Ban Chỉ đạo Bảo vệ, phát triển rừng của tỉnh ưu tiên công tác thực thi pháp luật đối với VQG PNKB.

Tại hội nghị, các đại biểu đã dành thời gian thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng nhằm hoàn thiện bản Kế hoạch như nâng cao phẩm chất, năng lực cho cán bộ kiểm lâm của VQG PNKB; xây dựng quy chế phối hợp về bảo vệ rừng và thực thi pháp luật giữa các bên liên quan ở địa phương.

BBT

Translate by Google »