Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện Bố Trạch tiếp nhận động vật do người dân tự nguyện giao nộp

Ngày 24/04/2024, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Bố Trạch tiếp nhận 01 cá thể Mèo rừng (Prionailurus bengalensis) có trọng lượng 1,7kg từ gia đình ông Nguyễn Văn Chung ở xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch.

Cá thể Mèo rừng (Prionailurus bengalensis) được bàn giao

Trước đó, vào ngày 23/04/2024, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật cũng phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Bố Trạch tiếp nhận 01 cá thể Khỉ mốc (Macaca assamensis) được gia đình ông Phan Văn Tuyến trú tại Thôn 9 xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch tự nguyện giao nộp. Tại thời điểm tiếp nhận, cá thể Khỉ mốc có trọng lượng 7,0kg.

Tiếp nhận Khỉ mốc (Macaca assamensis)

Mèo rừng và Khỉ mốc là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB theo quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Các cá thể Mèo rừng và Khỉ mốc này sau khi được tiếp nhận sẽ được Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật chăm sóc, nuôi dưỡng và huấn luyện phục hồi tập tính hoang dã trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật đã tiến hành tiếp nhận 20 cá thể động vật trong đó tự nguyện giao nộp từ người dân 9 cá thể, chuyển giao 11 cá thể. Hiện Trung tâm đang cứu hộ, nuôi bảo tồn và chăm sóc 89 cá thể./.

Vĩnh Lệ
Translate by Google »