Du lịch: 0948346555 - Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111 - Cứu hộ động vật: 0915659417

Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật tiếp nhận cứu hộ 7 cá thể linh trưởng quý hiếm

Ngày 25 tháng 6 năm 2014, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật tiếp nhận 05 cá thể động vật từ đội Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an thành phố Đồng Hới. Các cá thể này được tịch thu từ các hộ gia đình nuôi nhốt động vật trái phép trên địa bàn Đồng Hới.

05 cá thể này bao gồm 02 khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides), 01 khỉ vàng (Macaca mulata), 01 khỉ mốc  (Macaca assamensis) và 01 khỉ đuôi lợn (Macaca nemestrina). Đây là các loài thuộc bộ Linh trưởng, có phân bố tại VQG Phong Nha – Kẻ Bàng trong đó 03 loài nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm IIB Nghị định 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ là khỉ mặt đỏ, khỉ đuôi lợn và khỉ mốc.

 

Trước đó ngày 26 tháng 5 năm 2014, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật cũng đã tiếp nhận 02 cá thể khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) từ Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Quảng Bình.

 

Hiện tại các cá thể này đang được chăm sóc, theo dõi sức khỏe tại Khu Cứu hộ Động vật thuộc Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật. Sau khi nuôi chăm sóc và đạt thời gian kiểm dịch, toàn bộ những cá thể động vật này sẽ được thả lại vào tự nhiên nhiên tại Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

BBT

 

Translate by Google »