Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417

Thứ năm, 17/08/2023 - 10:21

VQG Cúc Phương chuyển giao 10 cá thể động vật nguy cấp quý hiếm cho VQG Phong Nha – Kẻ Bàng để nhân nuôi bảo tồn

Ngày 15,16/8/2023, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã tiếp nhận 10 cá thể động vật nguy cấp quý hiếm từ VQG Cúc Phương.

Số động vật hoang dã được chuyển giao cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật gồm10 cá thể, trong đó: 06 cá thể (03 cá thể đực, 03 cá thể cái) Công má vàng (Pavo muticus) và 04 cá thể (02 cá thể trống, 02 cá thể mái) Gà lôi trắng (Lophura nycthemera). Đây là các loài thuộc nhóm IB theo quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

VQG Cúc Phương chuyển giao 10 cá thể động vật cho VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

Được biết, Công má vàng (Pavo muticus) và Gà lôi trắng (Lophura nycthemera) là 02 loài chim quý có phân bố tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tuy nhiên hiện nay đã trở nên khan hiếm và khó bắt gặp ngoài tự nhiên ở những vùng phân bố nguyên thủy của chúng do nhiều nguyên nhân khác nhau. Vì vậy, với bề dày hợp tác trong lĩnh vực cứu hộ, bảo tồn và nghiên cứu khoa học trong những năm qua, ngay sau khi VQG Cúc Phương thực hiện thành công chương trình nhân nuôi 02 loài này,  BQL Vườn đã đề nghị BQL VQG Cúc Phương chuyển giao để khôi phục và phát triển quần thể 02 loài chim quý này tại Phong Nha - Kẻ Bàng.  

Các cá thể động vật hoang dã nói trên đã được chuyển giao tại Cơ sở bảo tồn động vật hoang dã Phong Nha – Kẻ Bàng. Đây cũng là một trong số các hoạt động nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác trong hoạt động cứu hộ, bảo tồn động vật hoang dã giữa VQG Phong Nha – Kẻ Bàng và VQG Cúc Phương./.

Huyền Sương
Mã xác nhận:
captcha