Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0941374996, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278

Thứ hai, 12/08/2019 - 09:06

VQG Phong Nha - Kẻ Bàng: Hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, ngày Môi trường thế giới, ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019

Hưởng ứng ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, ngày Môi trường thế giới, ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019, BQL VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã triển khai nhiều hoạt động sâu rộng tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức, lao động trong đơn vị.

BQL VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã tổ chức 54 đợt tuyên truyền về các quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên môi trường Biển và Hải đảo; mục đích, ý nghĩa của Chủ đề Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019 và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan đến biển, đảo Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, vị trí, chiến lược cũng như tầm quan trọng của biển, hải đảo và đại dương hiện nay. Tổ chức treo 18 băng rôn và 80 phướn với khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học lồng ghép Ngày Môi trường thế giới năm 2019 với các chủ đề: “Đa dạng sinh học của chúng ta, thực phẩm của chúng ta, sức khỏe của chúng ta”; “Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ của mỗi công dân và trách nhiệm của toàn xã hội”; “Trồng thêm một cây xanh là thêm một hành động vì môi trường” tại trụ sở làm việc của các đơn vị, các tuyến, điểm du lịch và các Trạm Kiểm lâm trên địa bàn VQG. Trồng mới và chăm sóc hơn 200 cây xanh, cây ăn quả trong khuôn viên, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; thu gom 2,7 tấn rác thải, khai thông cống rãnh và phát quang bụi rậm với chiều dài 320m; làm vệ sinh môi trường tại khuôn viên, trụ sở làm việc các đơn vị, các khu vực công cộng, đường giao thông tại các tuyến, điểm tham quan du lịch, trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây với chiều dài 64 km; vệ sinh môi trường cùng cộng đồng dân cư tại các thôn, bản trong Vườn quốc gia; giám sát xử lý rác thải của các hộ, đơn vị kinh doanh, nhà hàng và các tua, tuyến du lịch...

Treo băng rôn tại Điểm diễn giải môi trường Khu nuôi thả bán hoang dã Núi Đôi

Ngoài ra, các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học cũng được triển khai. Đã thả 22 cá thể động vật hoang dã sau khi hoàn tất công tác cứu hộ và kiểm dịch về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đóng góp tích cực vào nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng; đăng tải 05 bài viết tuyên truyền trên website Vườn quốc gia. Đặc biệt, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng đã phát động cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa trong VQG Phong Nha – Kẻ Bàng” trên phạm vi toàn tỉnh. Cuộc thi được phát động từ ngày 05/6 (Ngày Môi trường Thế giới) và kết thúc trao giải vào ngày 12/12 (Ngày thành lập VQG Phong Nha – Kẻ Bàng). Mục đích của cuộc thi nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên, cộng đồng dân cư, du khách và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường, từ đó hình thành những thói quen, thái độ ứng xử đúng đắn và thân thiện với môi trường; tìm kiếm các giải pháp giảm thiểu rác thải đảm bảo tính khả thi và áp dụng được tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

Cứu hộ và thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên

Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019 đã góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường nói chung, giải quyết ô nhiễm chất thải rắn, trong đó có chất thải nhựa, túi nilon nói riêng đối với toàn thể cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động trong đơn vị và cộng đồng dân cư vùng đệm; hình thành ý thức sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu các ảnh hưởng xấu và giữ gìn cảnh quan môi trường Di sản thiên nhiên Thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng xanh - sạch - đẹp.

Ra quân làm vệ sinh môi trường tại bến phà Nguyễn Văn Trỗi

Huyền Sương
Mã xác nhận:
captcha