Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0941374996, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278

Thứ năm, 20/09/2018 - 13:46

VQG Phong Nha – Kẻ Bàng: Tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên, bảo vệ rừng thôn bản và các nhóm bảo tồn thôn bản

Sáng ngày 20/9/2018, Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng Bảo vệ rừng chuyên, Bảo vệ rừng thôn bản và các nhóm Bảo tồn thôn bản. Đến dự và phát biểu khai mạc có đồng chí Đinh Huy Trí - Phó Giám đốc Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

Tham gia lớp tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng Bảo vệ rừng chuyên, Bảo vệ rừng thôn bản và các nhóm Bảo tồn thôn bản gồm có 105 người, chia làm 02 lớp và triển khai trong 02 ngày 20-21/9/2018. Đối tượng được tập huấn chủ yếu là lực lượng Bảo vệ rừng chuyên (hiện đang làm việc tại các Trạm Kiểm lâm của Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha - Kẻ Bàng), Tổ trưởng các Tổ bảo vệ rừng tại các thôn, bản thuộc Ban Quản lý Dự án bảo vệ và phát triển Rừng đặc dụng Phong Nha - Kẻ Bàng và Nhóm trưởng các Nhóm BTTB thuộc Ban Quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng (trước đây thuộc Dự án khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng).

Trong quá trình tập huấn, các học viên sẽ được tiếp cận với những kiến thức cơ bản về các văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ rừng như: Luật Lâm nghiệp năm 2017, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, Nghị định số 32/2006/NĐ-CP, Nghị định số 160/2013/NĐ-CP, Nghị định số 157/2013/NĐ-CP, Nghị định số 09/2006/NĐ-CP… Và những kỹ năng cần thiết phục vụ cho công tác tuần tra, bảo vệ rừng, tuyên truyền phổ biến pháp luật cộng đồng như: Kỹ năng sử dụng máy GPS, đọc bản đồ trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng; kỹ năng nhận biết một số loài động vật, thực vật chủ yếu tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng; kỹ năng cơ bản về tuyên truyền, phổ biến pháp luật cộng đồng.

Hoạt động tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng Bảo vệ rừng chuyên, Bảo vệ rừng thôn bản và các nhóm BTTB là một trong những hoạt động tập huấn thường niên và quan trọng của VQG Phong Nha - Kẻ Bàng nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cần thiết cho lực lượng Bảo vệ rừng và các Nhóm BTTB. Bên cạnh đó, nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu thực tế trong công tác bảo vệ rừng và phối hợp thực thi nhiệm vụ./.

Anh Tuấn
Mã xác nhận:
captcha