Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0941374996, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 02323677278

Thứ sáu, 31/05/2019 - 13:56

VQG Phong Nha – Kẻ Bàng: Tập huấn triển khai Luật Lâm nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật

Trong các ngày 29, 31/5/2019, Ban Quản lý Dự án rừng đặc dụng Phong Nha - Kẻ Bàng đã tổ chức Tập huấn triển khai Luật Lâm nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan cho lực lượng Kiểm lâm và Bảo vệ rừng của VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.
Khóa tập huấn được chia làm 02 lớp, với sự tham gia của 87 Kiểm lâm viên đang công tác tại các Trạm, Tổ, Bộ phận chuyên môn của Hạt Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng và 11 Bảo vệ rừng của các Tổ bảo vệ rừng thuộc Dự án rừng đặc dụng Phong Nha - Kẻ Bàng.

Nội dung tập huấn chủ yếu tập trung vào phổ biến các nội dung của Luật Lâm nghiệp 2017; Nghị định số 156/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017; Nghị quyết số 05/NQ-HĐTP ngày 05/11/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn hướng dẫn áp dụng Điều 234 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã và Điều 244 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của bộ luật Hình sự; Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 quy định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản.

Qua quá trình tập huấn, các Kiểm lâm viên và Bảo vệ rừng đã có cơ hội học tập, tiếp thu, làm quen với các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực Lâm nghiệp, đồng thời được trao đổi, thảo luận những vấn đề còn bất cập, vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật để thực hiện nhiệm vụ.

Hoạt động tập huấn triển khai Luật Lâm nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan là một trong những hoạt động tập huấn quan trọng của VQG Phong Nha - Kẻ Bàng trong việc trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết cho lực lượng Kiểm lâm và Bảo vệ rừng, góp phần nâng cao năng lực thực thi pháp luật của lực lượng Kiểm lâm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng và các Tổ Bảo vệ rừng trong việc quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ Di sản thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

Anh Tuấn
Mã xác nhận:
captcha