Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417

Thứ bảy, 22/01/2022 - 20:27

VQG Phong Nha – Kẻ Bàng: Thả 12 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên

Ngày 21 tháng 1 năm 2022, Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tiến hành thả 12 cá thể động vật hoang dã đã hoàn tất công tác cứu hộ và kiểm dịch về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

12 cá thể được thả gồm: 02 Cầy vòi hương (Paradoxurus hermaphroditus); 01 Cầy vòi mốc (Paguma larvata); 03 Khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides); 05 Khỉ vàng (Macaca mulatta) và 01 Khỉ đuôi lợn (Macaca leonina).

Các cá thể động vật hoang dã trên là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB theo quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Ngay sau khi được thả các cá thể động vật đã nhanh chóng thích nghi và hòa nhập với môi trường tự nhiên./.

Huyền Sương
Mã xác nhận:
captcha