Chào mừng đến với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng
Hotline: Du lịch: 0948346555, Quản lý bảo vệ rừng: 0919052111, Cứu hộ động vật: 0915659417

Thứ ba, 22/11/2022 - 09:31

Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng: Ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực cứu hộ và bảo tồn động vật hoang dã

Chiều ngày 21/11/2022, Ban quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã ký kết biên bản thảo thuận hợp tác trong lĩnh vực cứu hộ và bảo tồn động vật hoang dã với Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội. Tham dự lễ ký kết, về phía BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng có đồng chí Phạm Hồng Thái – Giám đốc BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng; đồng chí Đinh Huy Trí – Phó giám đốc BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng; đại diện lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc BQL Vườn. Về phía Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội có ông Lương Xuân Hồng - Giám đốc Trung tâm cùng đại diện.

Đồng chí Phạm Hồng Thái - Giám đốc BQL VQG Phong Nha - Kẻ Bàng phát biểu tại Lễ ký kết

Tại buổi lễ, đại diện Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật đã thông qua nội dung của biên bản thỏa thuận giữa Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội và BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng. Theo đó, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội sẽ tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ, nhân viên Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trong công tác cứu hộ và chăm sóc đối với những nhóm động vật hoang dã mà Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng chưa có điều kiện tiếp cận; Trong trường hợp cụ thể, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội có thể chuyển giao một số cá thể động vật hoang dã cho Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng để tổ chức cứu hộ, bảo tồn phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn nguồn gen; Tổ chức tái thả một số loài động vật hoang dã sau cứu hộ về môi trường tự nhiên có vùng phân bố loài phù hợp với điều kiện sinh thái ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng; Thực hiện chương trình tái thả mềm đối với một số loài động vật hoang dã có vùng phân bố ở Phong Nha.

Ông Lương Xuân Hồng - Giám đốc Trung tâm phát biểu tại Lễ ký kết

Về phía BQL VQG Phong Nha - Kẻ Bàng sẽ chuyển giao cho Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội một số cá thể động vật hoang dã được tiếp nhận từ các cơ quan chức năng, tổ chức và cá nhân giao nộp mà phía Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng không đủ điều kiện cứu hộ, chăm sóc; Tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăm sóc, cứu hộ một số loài động vật hoang dã cho cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội khi có yêu cầu; Cho phép Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội tổ chức thả lại môi trường tự nhiên tại các khu rừng thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng một số loài động vật hoang dã sau cứu hộ, có phân bố loài phù hợp với môi trường sinh thái thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng mà không gây ảnh hưởng đến môi trường sống đối với các loài động vật hoang dã bản địa; Phối hợp với Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội thực hiện tái thả mềm một số loài động vật hoang dã theo thỏa thuận của hai bên.

Ban quản lý VQG Phong Nha - Kẻ Bàng và Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội ký kết biên bản thảo thuận hợp tác trong lĩnh vực cứu hộ và bảo tồn động vật hoang dã

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Phạm Hồng Thái - Giám đốc BQL VQG Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, thời gian qua, BQL Vườn và Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội đã có nhiều hoạt động hợp tác trong lĩnh vực cứu hộ và bảo tồn động vật hoang dã, đồng thời hy vọng rằng biên bản thỏa thuận này sẽ là khởi đầu cho các hoạt động hợp tác chặt chẽ và lâu dài trong tương lãi giữa BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng và Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội.

Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội đã chuyển giao 02 cá thể Hồng Hoàng cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật 

Về phía Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội, ông Lương Xuân Hồng - Giám đốc Trung tâm phát biểu và mong muốn thông qua việc ký kết thành công thỏa thuận hợp tác này, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội và BQL VQG Phong Nha –Kẻ Bàng sẽ cùng nhau phối hợp triển khai và thực hiện hiệu quả chương trình hợp tác trong thời gian tới, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học; đồng thời kết nối để hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm về công tác cứu hộ và bảo tồn động vật hoang dã, hợp tác trao đổi mẫu vật và tái thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.

Kết thúc lễ ký kết, Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội đã chuyển giao 02 cá thể Hồng Hoàng (Buceros bicomis) thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm đủ điều kiện để huấn luyện phục hồi tập tính hoang dã trước khi tái thả về môi trường tự nhiên VQG Phong Nha - Kẻ Bàng./.

Huyền Sương
Mã xác nhận:
captcha